Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Clústers

CLÚSTER DE PRODUCTES INFANTILS

KID’S Clúster

KID’S Clúster

KID'S CLUSTER és un col·lectiu exclusiu d’empreses i entitats que col·laboren i innoven per la infància. El clúster vol facilitar el desenvolupament de propostes de valor entre els qui treballen pels infants.

Les principals línies de treball del clúster són:

  • · La comunicació amb el segment infantil i familiar.
  • · El coneixement del mercat infantil i les seves tendències.
  • · L’impuls de la relació empresa - escola en benefici de l’aprenentatge.
  • · L’impuls de noves línies de negoci.