Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Clústers

Clúster de salut mental

Clúster de Salut Mental de Catalunya

Salut mental

La raó de ser del Clúster Salut Mental Catalunya és promoure el desenvolupament de la investigació, la transferència de coneixement, i la creació de sinergies necessàries per poder oferir el millor suport bio-psico-social a les persones que pateixen malalties mentals i a les seves famílies.