Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Clústers

Clúster de les tecnologies de la salut

Health Tech Cluster

Tecnologies de la salut

El HealthTech Cluster és una iniciativa clúster que promou la competitivitat del sector de les tecnologies de la salut a Catalunya. Un sector molt ampli que inclou tant empreses de producte sanitari i de diagnòstic in vitro com empreses de eHealth i mHealth que ofereixen solucions tecnologies que contribueixen a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, així com la sostenibilitat del sistema sanitari.