Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Clústers

CLÚSTER MODA

MODACC – Clúster Català de Moda

Agrupació Catalana del Tèxtil i Moda

El clúster impulsa la competitivitat de l’Ecosistema Moda de Catalunya mitjançant iniciatives individuals i col·lectives de valor afegit orientades a les empreses del sector. Els valors que els defineixen son la recerca de coneixement, la cooperació i el dinamisme de les empreses i persones que formen part del clúster per millorar i anticiparse al futur.