Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Clústers

Per a què serveix?

Els clústers són un instrument útil en qualsevol sector, que detecta de forma concreta quins són els reptes d’un grup d’empreses del mateix negoci.

Impulsa actuacions alineades amb els reptes amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses, mitjançant accions d’innovació en els seus models de negoci; internacionalització de mercats; formació directiva o altres que es puguin requerir.

Les iniciatives de clúster aporten intel·ligència de mercat (què fer en el meu negoci), socis de viatge per compartir sinergies (networking) i una plataforma de projectes que probablement no podria impulsar una única empresa.


Proposta de valorNetworkingIntel·ligència de mercatPlataforma de projectes

Intel·ligència de mercat (què fer?)

  • El clúster aporta coneixement als seus integrants sobre els reptes i tendències clau del mercat, per alinear-se i posar en valor les pròpies estratègies.

  • Facilita el coneixement i la interacció entre les empreses per aconseguir objectius individuals i comuns.

  • Aporta la figura d’un expert (cluster manager) dedicat a identificar i donar resposta a les necessitats dels membres del clúster.

  • El cluster manager amb els membres del clúster, dissenyen i executen actuacions específiques adaptades als reptes de cada clúster.


Qui em pot aportar valor? (networking)

  • Treballar en clau clúster permet conèixer gent de la cadena de valor del teu negoci, que possiblement no coneixeries si et basessis en la classificació clàssica sectorial.

  • A través del networking, crea un espai de debat i reflexió que propicia la col·laboració.

  • El treball conjunt aporta visibilitat tant nacional, com internacional de la teva empresa, sota el paraigües del clúster.

Les empreses són les protagonistes dins dels clústers. D'elles surten les necessitats i les solucions, i això requereix la seva implicació activa.


Quin camí a recórrer? (plataforma de projectes)

  • Treballar en clau clúster et permet ampliar la teva capacitat de participació en projectes que de forma individual difícilment realitzaries.

  • Potenciar el desenvolupament de nous productes i aliances com elements clau diferenciadors.

Un clúster és una eina per entendre un negoci, impulsar accions per millorar la competitivitat de les empreses i fer-les més rendibles.

Connecta't als clusters