Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Clústers

Què t'ofereixen?

Una iniciativa clúster és un instrument altament efectiu per reforçar la competitivitat de les empreses, ja que permet desenvolupar tant habilitats clau, com tecnologies i relacions en xarxa entre fabricants, clients i proveïdors.

Els principals protagonistes dels clústers són els empresaris, ja que en formen la base i en parlen en clau d'estratègia competitiva.

El treball de dinamització de clústers permet incrementar la competitivitat de les empreses a partir de la detecció i implementació de les estratègies d'èxit del negoci. No hi ha sectors d'èxit, ni sectors en crisi, sinó estratègies guanyadores, i estratègies obsoletes en tots els sectors.


Una millor estratègia per a la teva empresa

El clúster és un ecosistema format principalment per pimes però també start-ups, multinacionals i agents d’entorn com centres tecnològics o universitats que convergeixen per incrementar la seva competitivitat individual però alhora millorar la qualitat del seu entorn.

Els clústers tenen com a objectiu donar suport a les empreses per millorar la seva estratègia, sovint en aquest procés cal tenir socis de viatge ja que l’entorn actual requereix del treball en equip.

Primer estratègia, després cooperació (quan calgui).Cadena de valor

Un clúster és un grup d'empreses interconnectades i els agents d’entorn d’una mateixa cadena de valor amb uns reptes estratègics compartits que competeixen i alhora cooperen.

Un exemple el tenim en el clúster de la indústria de l’esport que compta amb una cadena de valor integrada per empreses distribuïdes en 3 grans negocis: gestió d’esdeveniments, gestió d’instal·lacions, i productes i serveis de consum. A més, compta amb uns agents d’entorn especialitzats com són universitats i centres tecnològics.

Companys de viatge

Els clústers no estan controlats per les empreses més grans sinó que estan liderats per les empreses més actives, independentment de la seva dimensió. Aquelles que compten al capdavant amb directius que tenen un compromís personal amb la innovació, que se senten còmodes nedant contracorrent, trencant amb el saber convencional del sector. Els líders dels clústers compten alhora amb la voluntat del treball en equip, coliderant projectes i activitats, amb un fort sentiment de formar part de la mateixa “comunitat” o “tribu”. Aquest sentiment de pertinença és el que descriu el funcionament dels clústers: treballar conjuntament per a l’assoliment d’uns reptes estratègics comuns que millorin la competitivitat de cadascun dels membres.

La voluntat dels clústers no és eliminar la competència entre empreses ja que és bona per mantenir el múscul competitiu. L’objectiu és trobar les àrees de negoci on inclús és possible cooperar amb el competidor.

Els clústers es basen en relacions de confiança.Una organització dinàmica

L’organització clúster sol tenir la forma jurídica d’associació empresarial. Tanmateix, la filosofia de treball, el posicionament i l’activitat d’un clúster són específiques i diferencials. Complementant, no solapant, les activitats que realitzen històricament les associacions multisectorials, patronals o sectorials diverses.

L’objectiu essencial d’una organització clúster és contribuir a sofisticar l’estratègia de les empreses, no la realització d’activitats genèriques, ni activitats ja realitzades per altres associacions, ni el lobby sectorial.

El focus està en la competitivitat.Un expert a la teva disposició

Els clústers compten amb un equip liderat pel clúster manager, un executiu proactiu, amb coneixement del negoci, mobilitat internacional, dedicat en exclusiva a generar confiança, al treball en xarxa, a assessorar les empreses i a construir activitats i projectes per fer-les més competitives. A més, el clúster manager compta amb el suport i assessorament de l’equip de clústers d’ACCIÓ en el marc del Programa Catalonia Clusters.
Accés a un ecosistema de 31 clústers

Catalunya compta amb un ecosistema de 31 clústers que són membres del Programa Catalonia Clusters amb més de 2.200 empreses implicades. Es tracta d’una xarxa interconnectada que permet que una empresa que participi en un clúster tingui també accés a treballar amb els altres. Això és possible ja que aquests treballen en xarxa impulsant dinàmiques interclúster.

Les activitats interclúster tenen com a objectiu generar negoci per a les empreses a través del creuament de disciplines, sigui en clau mercat, sigui en clau tecnològica.

Alhora, per facilitat la interacció entre clústers, els equips de gestió dels clústers disposen de l’Espai Catalonia Clusters, on estan ubicat més de 11 clústers i es generen activitats creuades d’alt valor.
Innovació Alimentària en Clústers
T’ajudem a trobar el teu clúster

Una organització clúster és una entitat enfocada a la competitivitat de les empreses, majoritàriament pimes, però també startups i multinacionals; així com a una millor connexió amb els centres tecnològics i universitats. El seu objectiu principal és ajudar a les empreses a millorar la seva estratègia.

Connecta't als clusters

Contacteu-nos

  cluster.accio@gencat.cat