Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Per a micro i petites empreses

Més d'un 95% de les empreses catalanes tenen menys de deu treballadors. Els seus problemes, casuístiques i necessitats són tots els imaginables. Però, avui més que mai, tenen dos reptes comuns i fonamentals: les dificultats financeres i la necessitat de trobar nous clients dins un mercat globalitzat. Aquí trobareu solucions concretes per aquests dos reptes.

Línia Emprèn

Aquest producte és fondejat per l'ICF. El Departament d'Empresa i Ocupació assumeix el 70% de risc, compartint les garanties que l'entitat pugui considerar.

Autodiagnosi financera on-line

Vols avaluar la situació econòmica i financera de la teva pime? Compara-la amb empreses del mateix sector i dimensió semblant.


Serveis per emprendre