Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Autodiagnosi financera online

FormulariLi informem que d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, les seves dades es recullen i estan incloses en un fitxer automatitzat titularitat de l'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, la finalitat de la qual és gestionar la seva inscripció a aquesta activitat i poder facilitar-li en el futur, per via telemàtica i/o correu postal, informació sobre els nostres serveis i sobre temàtiques similars relacionades amb la competitivitat empresarial.
Així mateix vostè accepta ser subscriptor del Butlletí ACCIÓ Informa, que el mantindrà informat sobre notícies, serveis, ajuts i convocatòries d’ACCIÓ. Podrà donar-se de baixa de d’aquest butlletins fàcilment, en qualsevol moment i per via digital.
Vostè autoritza expressament la cessió de les dades incloses en l'esmentat fitxer a d’altres entitats per complir fins directament relacionats amb les funcions per a les quals van ser sol·licitades.
Vostè podrà exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d'escrit al correu electrònic dades.accio@gencat.cat, amb la referència "protecció de dades".