Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Per a PIME

S’ha repetit molts cops que Catalunya és un país de pimes. Les petites i mitjanes empreses són el segment clau del teixit empresarial català, la clau de la seva diversitat i potencialitat empresarial. Us oferim productes de finançament per donar suport als projectes de creixement de la vostra empresa.

Programa GR pime

El programa GR pime t’ajuda a professionalitzar algunes àrees funcionals de l’empresa i a focalitzar-ne els objectius, amb la intenció de bastir un procés de creixement sostingut a través de la innovació o la internacionalització.

Finançament per a PIME

Coneix els diferents serveis i possibilitats per a pimes que t'ofereix ACCIÓ per trobar finançament per desenvolupar el teu projecte de creixement empresarial.

Línia Emprèn

Aquest producte és fondejat per l'ICF. El Departament d'Empresa i Coneixement assumeix el 70% de risc, compartint les garanties que l'entitat pugui considerar.

Autodiagnosi financera on-line

Vols avaluar la situació econòmica i financera de la teva pime? Compara-la amb empreses del mateix sector i dimensió semblant.