Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Pla Esprint

Què és?

(Convocatòria tancada).

Internacionalitza la teva start-up amb el Pla Esprint.

El Pla Esprint és un Programa de Start-up Catalonia que té l'objectiu d'acompanyar les start-ups catalanes a connectar-se i a vendre en els mercats de la Unió Europea i del continent americà.


A qui s’adreça?

El pla està adreçat a start-ups que es trobin en una fase òptima per al procés d’internacionalització, que hagin superat la fase de definició del model de negoci i la validació del seu producte o servei al mercat, i que compleixin els requisits següents:

  • Start-ups amb seu a Catalunya, entenent per start-up una empresa, innovadora, amb un model de negoci escalable i repetible a entorns globals.
  • Start-ups de fins a vuit anys de vida.
  • L’equip fundador de la start-up ha d'estar format per emprenedors, i no pas per empreses o institucions. Els emprenedors fundadors han de tenir la majoria de les participacions de l’empresa.
  • Start-ups amb un mínim de quatre persones (socis i/o treballadors) dedicats de forma completa a la start-up.
  • Start-ups, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estiguin legalment constituïdes en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixin una activitat econòmica.
  • Start-ups que han obtingut finançament extern privat i/o ajut o finançament públic ENISA, CDTI, ICO i/o ICF.
  • Start-ups amb una facturació de més de 50.000 € (per a empreses del sector TIC i mobile); per a la resta de sectors, un mínim de 200.000 € en el darrer exercici tancat, a excepció del sector de la biotecnologia que hauria d’acreditar un mínim de 200.000 € de finançament obtingut o haver-lo aconseguit durant els tres primers trimestres de l’any 2016.

Sol·licitud d'entrevista prèvia
Catalunya Emprèn Generalitat de Catalunya
Serveis per emprendre