Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Start-up Catalonia

Start-Up Catalonia

Què és?


Aproximadament el 50% d'empreses que es posen en marxa no arriben a superar els 4 anys de vida. Aquesta mortalitat empresarial es deu, majoritàriament, a factors com:

  • manca d'experiència o coneixements en gestió empresarial.

  • problemes amb l'equip.

  • manca de finançament adient.

  • no tenir contrastat el model de negoci.

No obstant, si es supera aquesta primera etapa de vida empresarial amb el suport i acompanyament de bons professionals s'augmenta la probabilitat d'arribar amb èxit a les fases de creixement.

Start-Up Catalonia et proposa aquest acompanyament expert en les primeres etapes de vida. Es tracta d’una xarxa d’acceleradores distribuïdes per tota Catalunya amb un equip d’experts (emprenedors d’èxit, assessors especialitzats, mentors) i amb la intenció d'afavorir i fer créixer les start-ups seleccionades a través d’un programa d'acceleració.

El programa té per objectius:

  • Invertir en els equips emprenedors d'start-ups innovadores i professionalitzar els equips promotors.

  • Acompanyar els equips emprenedors en l'execució del seu pla de creixement.

  • Donar suport en la gestió del dia a dia de l’empresa, així com en la seva projecció empresarial.


Accelera el creixement de la teva nova empresa

Catalunya Emprèn Generalitat de Catalunya
Notícies Start-up Catalonia
Ahir, avui, demà

Més informació i contacte

Contacte

Envia'ns els teus dubtes i suggeriments