Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Start-up Catalonia

FAQ


1. Costa diners participar al Pla Esprint?

El Pla Esprint té un cost de 1.000 euros i està valorat en més de 5.000 euros.


2. Quin paper hi juga el mentor?

El mentor és una persona de referència, amb experiència en l’àmbit professional i amb valors i qualitats humanes destacades. La seva funció és orientar i transmetre aquells coneixements, valors i experiència que siguin adients per aquella start-up durant l’acompanyament.


3. Quin grau d’implicació comporta participar?

La implicació suposa dedicar temps a un plantejament estratègic.

  • El Pla Esprint requereix una dedicació de vuit mesos amb 38h de treball amb el mentor i de consells assessors, trobades amb experts i assessoria individualitzada en l’àmbit legal i finançament per a la internacionalització ( 4 sessions de 2h de capacitació pràctica en sessions grupals i un mínim de 20h d’assessorament individualitzat), anàlisi i estudi del mercat internacional a alguns dels següents mercats destí: UE i el continent Amèrica. 120h consultoria/empresa i un viatge empresarial.

4. Si sóc autònom, hi puc participar?

Cal participar com a empresa, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estiguin legalment constituïdes en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixin una activitat econòmica.


5. Em servirà per aconseguir atreure el finançament necessari?

Start-up Catalonia t’ajudarà a trobar el finançament que necessites, però no te’l donarà directament ni tampoc posarà capital a la teva start-up.

Volem aconseguir empreses més sòlides, atractives i preparades per aconseguir finançament.


Si tens altres preguntes posa’t en contacte amb nosaltres emplenant el formulari següent.

Accelerem Start-Ups

Més informació i contacte

Contacte

Envia'ns els teus dubtes i suggeriments

Notícies Start-up Catalonia
Catalunya Emprèn Generalitat de Catalunya