Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial 
Altres serveis per a start-ups de base tecnològica

Quan algú pensa en start-ups el primer que li ve al cap són empreses amb un elevat component tecnològic. Per això, ACCIÓ, no només n'impulsa el creixement, sinó també el naixement d’empreses de base tecnològica (EBT).

Les empreses de base tecnològica fonamenten el seu negoci en l'explotació del coneixement i en els resultats d'un procés de recerca, que permeten la transferència de la seva tecnologia des dels centres de recerca cap al mercat. Normalment mostren taxes de creixement elevades i els llocs de treball que generen són d'alta qualificació. Coneixeu-ne les característiques i els factors clau.

Les EBT tenen el seu millor hàbitat de naixement i creixement a les universitats, dins les anomenades Unitats de valorització i ACCIÓ treballa intensament amb aquestes unitats. Podeu conèixer les característiques, el directori i els contactes d’unitats de valorització existents i, sobretot, els serveis més destacats que ofereixen.

ACCIÓ ofereix un conjunt de programes i serveis per a EBT, entre els quals destaquen préstecs, assessorament, concursos, programes de col·laboració amb escoles de negoci, programes de suport al creixement i consolidació empresarial, etc. Coneixeu aquí tots els detalls dels programes i serveis.


EBTs: Empreses de base tecnològica

Serveis per emprendre
Pla Esprint