Seccions

Imatge MenúCreixement Empresarial Start-up Catalonia

Com funciona l’ajut?

L’ajut és en concurrència pública a fons perdut i sense necessitat d’aval.

S’atorga una quantitat mínima de 45.000 € i una màxima de 75.000 € per empresa.

L’import subvencionable és del 75%.

En cas que l’empresa ho sol·liciti, es pot lliurar una bestreta del 80% en el moment d’atorgar l’ajut, sense necessitat de garanties.

Descarrega’t aquest PDF per conèixer els detalls de l’ajut, els criteris d’avaluació i quins són els conceptes subvencionables.