Seccions

Imatge MenúInnovació i Tecnologia ENERGIA


Comunitat RIS3CAT Energia

La Comunitat RIS3CAT Energia té la finalitat de transformar el sector energètic mitjançant la innovació, la col·laboració entre el sistema R+D+I i el teixit empresarial i la concentració del coneixement, per tal de convertir Catalunya en un referent internacional.

Es pretén afavorir la implementació d’un sistema energètic més sostenible i eficient, a través d’energies renovables, una gestió energètica eficient i la creació d’una xarxa elèctrica més controlable i intel·ligent.

Els objectius estratègics generals per assolir una especialització intel·ligent de Cataluña en l’àmbit sectorial de l’energia són:

 • Impulsar I+D de referència.
 • Fomentar la integració de les TIC en la indústria energètica.
 • Impulsar el creixement de les PIMES associades al desenvolupament de productes i serveis relacionats amb el sector energètic.
 • Reforçar la xarxa industrial catalana mitjançant la creació de models fàcilment reproduïbles que millorin l’eficiència energètica de diferents indústries.
 • Promoure la internacionalització de les empreses.
 • Atraure i mantenir talent, a més d’afavorir la formació d’alt nivell tècnic i la seva incorporació en la indústria.

Els objectius específics per assolir el propòsit de la Comunitat són els següents:

 • Augmentar l’eficiència energètica en els edificis en un 15 %, a més de reduir la seva dependència de la xarxa elèctrica en un 20 %.
 • Augmentar la flexibilitat i la fiabilitat de les xarxes elèctriques de distribució, augmentant la presència de sensors per obtenir la màxima informació del sistema.
 • Crear nous vectors energètics.
 • Generalitzar i afavorir la implementació de sistemes d’emmagatzematge energètic.
 • Augmentar la informació oberta del consum energètic dels edificis.

Per tal d’implementar els objectius esmenats es defineixen tres eixos d’actuació prioritaris:

 • Eficiència Energètica
 • Tecnologies generadores de baixes emissions de carboni
 • Xarxes intel·ligents


Coordinador de la Comunitat


Àmbit estratègic sectorial

Indústries de la Química, Energia i Recursos


Consulta'ns
energia