Seccions

Imatge MenúInnovació i Tecnologia Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental Locals

El programa dóna suport a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental duts a terme de forma individual o mitjançant agrupacions d'empreses ja sigui d'una mateixa cadena de valor, d'un mateix negoci o que operen sobre un mateix camp de tecnologia. Són projectes que pel seu risc, difícilment es durien a terme sense el suport públic.

Aquests projectes han de contemplar:

  1. Una R+D diferencial: orientada prioritàriament a projectes generadors d’una R+D diferencial d’alt valor tecnològic i competitiu.

  2. Una forta capacitat de generació d’externalitats derivades de la participació de centres de recerca en el projecte, en activitats R+D, i amb impacte:

  • en la transferència de coneixement científic i tecnològic cap a les empreses participants, 

  • en la generació de teixit tecnològic per a les PIME, 

  • en l’atracció d’inversió tecnològica d’alt nivell,

  • en la consolidació dels agents tecnològics del sistema català de recerca i innovació.


El programa les materialitza a través de convocatòries anuals.

Convocatòria Nuclis 2016

Aquesta convocatòria està finançada amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Característiques bàsiques del programa

Us expliquem les característiques bàsiques que han de reunir els projectes per ser objecte del programa.

Aportació d'ACCIÓ als projectes

Informació sobre les intensitats d’ajut que ACCIÓ pot aportar als projectes.

Seguiment dels projectes Nucli

Informació d’utilitat per facilitar el seguiment en l’execució i el pagament de l’ajut dels projectes aprovats en convocatòries anteriors.

Resultats assolits

Resultats assolits a les diferents convocatòries de Nuclis de R+D resoltes fins a la data.

Instruments per estar al dia

Informació de les diferents actuacions dutes a terme per ACCIÓ per afavorir la creació de nous consorcis i que aquests gaudeixin dels millors avantatges.


Sol·licita'l

Contacteu-nos

Contacte

R+D Empresarial