Seccions

Imatge MenúInnovació i Tecnologia Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental Internacionals

Aquest programa dóna cobertura a actuacions de R+D cooperatives entre empreses de Catalunya i empreses d’altres països o regions internacionals en el marc dels programes bilaterals internacionals signats entre ACCIÓ i tercers països o regions, dels programes ERA-net, i com a projectes de modalitat unilateral (Nuclis Internacionals Unilaterals)

Les convocatòries estan finançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.


Existeixen tres tipologies de Nuclis Internacionals:

Programes ERA-net

Els programes ERA-net financen la participació d’agències estatals i regionals en xarxes europees que es coordinen per obrir convocatòries de projectes entre les regions i estats que en formen part. La participació de les empreses en aquests projectes suposa un pas intermedi cap a la participació en projectes de l’Horizon 2020.

Es tracta d’iniciatives que disposen de xarxes d’organitzacions nacionals i regionals europees dedicades al finançament de projectes de R+D internacionals en diferents àmbits.

ACCIÓ participa en les següents iniciatives:

 • ERA-net MANUNET II. Finançament de projectes de R+D internacionals en l’àmbit de la fabricació (“manufacturing”).
  Per a més informació, consulta www.manunet.net
  Convocatòria Tancada.

 • ERA-net Cofund Electric MobilityEurope - EMEurope. Finançament de projectes de R+D internacionals en l’àmbit de la mobilitat elèctrica.
  Per a més inforormació, consulta electricmobilityeurope.eu
  Convocatòria Tancada.

 • ERA-net BIOPHOTONICS+. Finançament de projectes de R+D internacionals en l’àmbit de la fotònica aplicada a ciències de la vida i de la salut.
  Per a més informació, consulta www.biophotonicsplus.eu
  Convocatòria Tancada.

 • ERA-net EUROTRANSBIO. Finançament de projectes de R+D internacionals en l’àmbit de la biotecnologia. Per a més informació, consulta www.eurotransbio.eu
  Convocatòria Tancada.

 • ERA-net OLAE+. Finançament de projectes de R+D internacionals en l’àmbit de l’Organic and Large Area Electronics (Printed Electronics)
  Per a més informació, consulta www.olaeplus.eu
  Convocatòria Tancada.

Programes Unilaterals

Ajuts per al desenvolupament de projectes d’R+D d’alt impacte al territori i amb abast internacional.

Aquests projectes s’hauran de dur a terme de forma col.laborativa entre empreses catalanes i socis amb establiment operatiu en algun dels àmbits territorials considerats estratègics per ACCIO, concretament:

 • BENELUX
 • Canadà
 • Corea del Sud
 • França
 • Hong Kong
 • Israel
 • Massachussetts
 • Regne Unit

Convocatòria tancada.

Més informació.


Programes Bilaterals

Els programes bilaterals entre ACCIÓ i altres països o regions donen recolzament a les actuacions dutes a terme pel Programa d’Innovació Internacional d’ACCIÓ i tenen com a objectiu fonamental la promoció de la R+D entre empreses catalanes i d’aquests països.

Aquests programes recolzen actuacions conjuntes de R+D internacionals destinades al desenvolupament de productes i aplicacions innovadores en tots els àmbits tecnològics.

Actualment s’han establert col·laboracions amb els següents països:


Resultats assolits

Resultats assolits a les diferents convocatòries de Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental resoltes fins a la data.


Contacteu-nos

Contacte

R+D Empresarial

Manunet