Seccions

Imatge MenúInnovació i Tecnologia 
TECNIOspring PLUS

TECNIOspring PLUS és el programa d'ACCIÓ que ofereix ajuts al 100% a les empreses amb seu operativa a Catalunya i a les entitats acreditades TECNIO per a contractar personal d’R+D experimentat amb l’objectiu de dur a terme projectes de recerca aplicada durant 2 anys.

El programa TECNIOspring PLUS vol potenciar la competitivitat del teixit empresarial català així com  establir  aliances internacionals estratègiques amb entitats punteres. Tanmateix, el programa ofereix als beneficiaris l'oportunitat de participar en activitats de formació en transferència tecnològica, emprenedoria i difusió de la seva activitat a la ciutadania.

El programa s'emmarca dins de les accions Marie Sklodowska-Curie de la Comissió Europea i està alineat amb l’estratègia RIS3CAT, així com amb la Europe Strategy 2020.

Consulta tota la informació del programa i de la convocatòria a www.tecniospring.eu


Tecniospring

Contacteu-nos

Conctacte

Tecniospring
93 552 40 88 / 93 476 72 94