Seccions

Imatge MenúInnovació i Tecnologia 
TECNIOspring PLUS

TECNIOspring PLUS és el programa d'ACCIÓ per dur a terme projectes de recerca aplicada, d’àmbit internacional, mitjançant la incorporació de personal d’ RD experimentat en empreses catalanes i entitats TECNIO, amb l’objectiu de millorar la seva competitivitat i potenciar l’establiment d’aliances internacionals estratègiques amb entitats punteres.

TECNIOspring PLUS ofereix ajuts a la contractació de personal investigador durant 2 anys, amb l’objectiu de desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Tanmateix, el programa ofereix al personal investigador la oportunitat de participar en activitats de networking, formació en transferència tecnològica, emprenedoria i difusió de la seva activitat a la ciutadania.

El programa s'emmarca dins de les accions Marie Sklodowska-Curie de la Comissió Europea i està alineat amb l’estratègia RIS3CAT així com amb la Europe Strategy 2020.

Vols saber-ne més?


Tecniospring

Acreditació d'entitats TECNIO

Contacteu-nos

Conctacte

Tecniospring
93 552 40 88 / 93 476 72 94