Seccions

Imatge MenúInnovació i Tecnologia Tendències: Avantatges de l’acreditació Crédit Impôt Recherche (CIR) per a proveïdors catalans d’R+D

dimecres, 26 abril 2017

Què és el CIR?

El Crédit d'Impôt Recherche (CIR) és un dispositiu d’ajuda al finançament de les activitats d’R+D per a empreses, sense restricció de sector o de dimensió. El seu objectiu és reforçar la competitivitat de les empreses franceses a través de la recerca i de les col·laboracions públiques o privades així com millorar l’atractivitat del país.

El CIR finança les despeses de recerca bàsica, de recerca aplicada i de desenvolupament experimental de les empreses i, amb un pressupost de més de 5.000 milions d’euros, és avui la principal mesura d’incentiu en recerca i en innovació a França.

Per ser elegibles al CIR, les despeses han de respondre a les condicions següents:

Correspondre a operacions de recerca localitzades dins l’Espai Econòmic Europeu (EEE), excepte amb les despeses de vigilància tecnològica i de defensa de patents. - Determinar el resultat imposable de l’impost sobre els ingressos o l’impost sobre societats.

Per què els proveïdors d’R+D establerts a Catalunya haurien d’interessar-se pel CIR?

Gràcies a aquest sistema, les empreses franceses poden deduir les seves despeses de subcontractació pels serveis d’R+D del seu impost sobre societats. Per que els clients francesos puguin beneficiar-se d’aquest avantatge, l’entitat proveïdora de les solucions tecnològiques ha d’obtenir l’acreditació CIR concedida pel Ministeri francès de l’Educació Superior i de la Recerca.

Les universitats i els centres públics de recerca francesos la tenen automàticament; per tant, per vendre tecnologia a França és gairebé imprescindible aconseguir el CIR per poder competir amb els actors de la investigació francesos.

Afortunadament, les empreses catalanes d’R+D i els centres tecnològics catalans es poden acreditar com qualsevol altra entitat europea i així tenir els mateixos mitjans per treballar en el mercat francès. L’acreditació serà vàlida per una durada màxima de 3 anys, renovables.

Quines despeses són elegibles?

L’import de les despeses de personal. -Les dotacions a les amortitzacions. -Els costos de funcionament. -Els costos de propietat intel·lectual, el lliurament i el manteniment de patents i dels certificats d’obtenció vegetal (COV). -Les despeses de subcontractació: el límit superior és de 2 milions d’euros si existeix un enllaç de dependència entre l’empresa que declara el CIR i el subcontractista privat. Aquest límit és de 10 milions d’euros si no és el cas i de 12 milions d’euros en cas de subcontractació a un organisme públic. -Els costos de vigilància tecnològica. -Les despeses de normalització.

Com obtenir l’acreditació CIR?

Des de l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions d’ACCIÓ a París, podem assessorar en la preparació del dossier i en el seguiment de la sol·licitud de les empreses i els centres tecnològics que volen fer els tràmits per demanar l’acreditació Crédit Impôt Recherche (CIR) al Ministeri francès de l’Educació Superior i de la Recerca.


Vols més informació? Consulta’ns!

Sessió informativa

Com aplicar les deduccions fiscals per R+D mitjançant l'acreditació CIR

Dimarts 9 de maig del 2017. De 09.30 h a 11.30 h