Seccions

Imatge MenúInnovació i Tecnologia Compra Pública d'Innovació

Compra Pública d'Innovació


Què és?

La Compra Pública d’Innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.

Per què t’interessa?

Si ets una empresa:

  • Tindràs un contracte per desenvolupar la teva proposta de solució.
  • Tindràs el primer client per al producte o servei en desenvolupament.
  • Milloraràs la teva competitivitat local i internacional.

Si ets un organisme públic:

  • Obtindràs noves solucions a les teves necessitats.
  • Milloraràs en l'eficiència dels serveis i productes oferts.
  • Impulsaràs la innovació empresarial.

Saps que...

  • Un 15% del Producte Interior Brut és generat per Compra Pública.
  • I que l’objectiu és que un 3% es dediqui a la R+D+i.

Mira’t les licitacions obertes i si vols saber-ne més, consulta’ns.