Seccions

Imatge MenúInnovació i Tecnologia Programa GR pime

Què és el GR pime?


Un programa de suport intensiu al costat de l’empresa

Per aconseguir que el teu negoci creixi de manera sostinguda és necessari crear un pla previ basat en models de gestió contrastadament eficients i implementar-lo professionalment.

El programa GR pime t’ajuda a professionalitzar algunes àrees funcionals de l’empresa i a focalitzar-ne els objectius, amb la intenció de bastir un procés de creixement sostingut a través de la innovació o la internacionalització.

Es tracta d’un programa que endinsarà la teva empresa en un camí de gran recorregut. Un camí estratègicament senyalitzat per experts que ja hi han passat abans, que ja saben els obstacles que es presentaran i per això sabran orientar-te i guiar-te, perquè assoleixis les teves fites una darrere l’altra, sense entrebancs i pel camí més fàcil.


T’interessa si...

El programa GR pime et pot interessar si tot i tenir un bon producte o unes bones capacitats operatives, el teu negoci es manté de manera regular però no aconsegueix fer un pas més enllà, un salt qualitatiu que vols que es produeixi i amb el qual hi creus.

Et pot interessar si vols que un equip d’experts t’ajudi a...

  • Replantejar el teu model de negoci per treure el màxim rendiment de l’empresa.
  • Optimitzar alguns processos interns que incideixen directament sobre els costos i la qualitat del teu servei.
  • Passar d’una visió de treball a curt termini, a treballar amb una estratègia a mig i llarg termini.
  • Definir processos de gestió empresarial no iniciats o redefinir-ne alguns d’ineficients.
  • Orientar-te millor cap al client.

Aquest programa està subvencionat en un 75%.