Seccions

Imatge MenúInnovació i Tecnologia Incentius Fiscals R+D+i

Què són els incentius?

Els incentius fiscals són una eina utilitzada per l'Administració General de l'Estat, que permet reduir la factura fiscal de l'empresa.

Aquests incentius inclouen diferents instruments adreçats a fomentar l'execució de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i), així com a incrementar els seus ingressos lligats a l'explotació de la tecnologia generada via models de transferència tecnològica.


Tipus d’incentius

  • Deduccions fiscals per projectes d’R+D+i .
  • “Patent Box”. Reducció en la base imposable per ingressos derivats de la cessió d'intangibles
  • Bonificacions en la quota empresarial de la cotització a la Seguridad Social

Beneficis dels incentius fiscals

  • Redueix la factura fiscal de la teva empresa.
  • Finança els teus projectes d’R+D+i
  • L’incentiu és proporcional a la despesa i la seva aplicació es pot diferir en el temps.
  • Els incentius són compatibles amb les línies d’ajuts d’ACCIÓ i d’altres programes d’ajuts públics.
  • S’integren dins de l’estratègia pròpia de R+D+i i es pot aconseguir seguretat jurídica (vinculant) mitjançant
  • Són oberts a totes les empreses i no estan sotmesos a convocatòries en concurrència competitiva.
  • Es pot aconseguir seguretat jurídica per a l'Administració Tributària, mitjançant els informes motivats.

Des d'ACCIÓ volem ajudar-te a identificar l'incentiu fiscal que millor s'adapta a les teves necessitats i orientar-te en la seva aplicació.