Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveDirectori de centres TECNIO

Descarrega't el Catàleg de centres TECNIO : document indexat amb totes les fitxes dels centres TECNIO que permet fer cerques per paraules i trobar ràpidament el proveïdor tecnològic adient.

També pots descarregar-te el Catàleg de centres TECNIO en versió anglesa.

Les dades de la taula es poden ordenar fent clic als títols.

Acrònim sort_arrow.png Ciutat Nom
AMADE GIRONA Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructurat
AMIC TARRAGONA Aplicacions Mediambientals i Industrials de la Catàlisi
ASCAMM CERDANYOLA Ascamm Centre Tecnològic
ATIC TARRAGONA Centre d'Avantguarda Tecnològica per a la Innovació
BAPP BARCELONA Grup Bioanàlisis, Farmacologia i Proteòmica
BARCELONA MEDIA BARCELONA Barcelona Media
BDIGITAL BARCELONA Barcelona Digital Centre Tecnològic
BETA VIC Centre Tecnològic per la Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental i Alimentària
BIO-GLS CERDANYOLA Centre Tecnològic pel Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids
BIOMEMS CERDANYOLA Grup de Biosistemes i Bioenginyeria
CAIAC BELLATERRA Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya
CCiTUB BARCELONA Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona
CCP TERRASSA Centre Català del Plàstic
CD6 TERRASSA Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
CDEI BARCELONA Centre de Disseny d'Equips Industrials
CDIF BARCELONA Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica
CELLTEC - UB BARCELONA CELLTEC - UB
CELLTEC-UB BARCELONA Celltec - UB
CEMIC BARCELONA Centre d’Enginyeria de Micro-Nanosistemes per a Instrumentació i Comunicacions
CENFIM LA SÉNIA Centre Tecnològic de la Fusta i Moble de Catalunya
CENTA MONELLS Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris
CENTRE CID GIRONA Centre d'Innovació i Desenvolupament Conceptual de nous Productes
Centre QCI BARCELONA Centre de Química Col·loïdal i Interficial
CEPHIS Cerdanyola Centre de Prototips i Solucions Hardware Software
CEQAP BARCELONA Centre d'Enginyeria Química Ambiental i del Producte
CERETOX BARCELONA Centre de Recerca en Toxicologia
CERPTA CERDANYOLA Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments
CETEMMSA MATARÓ Cetemmsa Centre Tecnològic
CIDSAV GIRONA Centre d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal
CIEFMA BARCELONA Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials
CIMITEC CERDANYOLA Centre d'Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions
CISTIB BARCELONA Center for Computational Imaging & Simulation Technologies In Biomedicine
CITCEA BARCELONA Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments
CITEE TARRAGONA Centre d'Innovació Tecnològica en Enginyeria Electrònica
CIT UPC BARCELONA Centre d'Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC)
CPT BARCELONA Centre de Projecció Tèrmica
CRAHI BARCELONA Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia
CREB BARCELONA Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica
CRESCA TERRASSA Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari
CTM MANRESA Fundació CTM Centre Tecnològic
CTNS REUS Centre Tecnològic de Nutrició i Salut
CTQ TARRAGONA Centre Tecnològic de la Química
CTQC TARRAGONA Centre Tecnològic de la Química de Catalunya
CTTC TERRASSA Centre Tecnològic de Transferència de Calor
CVC CERDANYOLA Centre de Visió per Computador
DAMA - UPC BARCELONA Data Management Group
DBA LLEIDA Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris
DIOPMA BARCELONA Centre de Disseny i Optimització de processos i materials
EASY GIRONA Innovació en Informàtica i Electrònica Industrial i Sistemes Intel·ligents
ECOR BARCELONA Grup de Recerca d' Enginyeria de la Corrosió i dels Materials Metàl·lics
FCI TERRASSA Fundació Cecot Innovació
FES RIPOLL Fundació Eduard Soler
FITEX IGUALADA Fundació Privada per a la Innovació Textil d'Igualada
GCEM BARCELONA Grup de Compatibilitat Electromagnètica
GEMAT BARCELONA Grup d'Enginyeria de Materials
GEM-IQS BARCELONA Grup d' Enginyeria Molecular
GEOCAMB GIRONA Centre de Geologia i Cartografia Ambiental
GREA LLEIDA Grea Innovació Concurrent
GRIB BARCELONA Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica
GRIHO LLEIDA Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades
GTI BARCELONA Grup de Tecnologies Interactives
GTQ CERDANYOLA Grup de Transductors Químics
GTS CERDANYOLA Grup Tècniques de Separació
ICIQ TARRAGONA Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química
IIIA CERDANYOLA Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial
INNOTEX CENTER TERRASSA Centre d'Innovació Tèxtil
ITL LLEIDA Fundació Institut Tecnològic de Lleida
LABSON TERRASSA Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics
LAM BARCELONA Laboratori d'Aplicacions Multimèdia
LA SALLE R&D BARCELONA La Salle Research&Development
LEAM TERRASSA Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica
LEITAT TERRASSA Leitat Technological Center
LEPAMAP GIRONA Laboratori d'Enginyeria Paperera i materials Polímers
LEQUIA GIRONA Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental
LIPPSO GIRONA Laboratori d'Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica
MAQCENTRE LLEIDA Centre Tecnològic del Sector de la Maquinària Agrícola i dels Equips Industrials
MCIA TERRASSA Grup d'Accionaments Elèctrics i Aplicacions Industrials
METEOR TARRAGONA Centre d'Innovació en Tecnologia de Membranes i Enginyeria de Processos
MIC PRODUCTIVITY MANRESA CIP Manresa - Centre d'Innovació en Productivitat
MTG BARCELONA Music Technology Group
NANOMOL CERDANYOLA Centre de Nanotecnologia i Materials Moleculars
NETS BARCELONA Network Technologies and Strategies
NeuroPhar BARCELONA Laboratori de Neurofarmacologia
NUTREN-NUTRIGENOMICS LLEIDA Centre de Nutrició i Envelliment
PPF CERDANYOLA Planta Pilot de Fermentació
SAF CERDANYOLA Servei d'Anàlisi de Fàrmacs
SARTI V. i la GELTRÚ Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació
SART - Medi Ambient VIC Sart Medi Ambient
SDM BARCELONA Servei de Desenvolupament del Medicament
SEER TERRASSA Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable
SEPBIO CERDANYOLA Servei Proteòmica i Bioinformàtica
SINTEFARMA BARCELONA Centre de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la Indústria Quimicofarmacèutica
SNIBA CERDANYOLA Servei de Nutrició i Benestar Animal
SVGM CERDANYOLA Servei Veterinari de Genètica Molecular
TECAT TARRAGONA Centre d'Innovació en Catàlisi
TECHNOSPERM GIRONA Centre de Biotecnologia de la Reproducció
TECNATOX REUS Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica
TIG GIRONA Tecnologies d'Imatge i Gràfics
UDT-IA CERDANYOLA DEL VALLÈS Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial
UQC-PCB BARCELONA Unitat de Química Combinatòria
VICOROB Girona Visió per Computador i Robòtica