Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveDirectori de centres TECNIO

Descarrega't el Catàleg de centres TECNIO : document indexat amb totes les fitxes dels centres TECNIO que permet fer cerques per paraules i trobar ràpidament el proveïdor tecnològic adient.

També pots descarregar-te el Catàleg de centres TECNIO en versió anglesa.

Les dades de la taula es poden ordenar fent clic als títols.

Acrònim Ciutat Nom sort_arrow.png
AMADE GIRONA Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructurat
AMIC TARRAGONA Aplicacions Mediambientals i Industrials de la Catàlisi
ASCAMM CERDANYOLA Ascamm Centre Tecnològic
BDIGITAL BARCELONA Barcelona Digital Centre Tecnològic
BARCELONA-MEDIA BARCELONA Barcelona Media
CELLTEC-UB BARCELONA CELLTEC - UB
CCP TERRASSA Centre Català del Plàstic
ATIC TARRAGONA Centre d'Avantguarda Tecnològica per a la Innovació
CEQAP BARCELONA Centre d'Enginyeria Química Ambiental i del Producte
Centre-CID GIRONA Centre d'Innovació i Desenvolupament Conceptual de nous Productes
CIT-UPC BARCELONA Centre d'Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC)
CITCEA BARCELONA Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments
CITEE TARRAGONA Centre d'Innovació Tecnològica en Enginyeria Electrònica
INNOTEX-CENTER TERRASSA Centre d'Innovació Tèxtil
CIEFMA BARCELONA Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials
CIMITEC CERDANYOLA Centre d'Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions
TECHNOSPERM GIRONA Centre de Biotecnologia de la Reproducció
CD6 TERRASSA Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
DBA LLEIDA Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris
SARTI V. i la GELTRÚ Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació
CDIF BARCELONA Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica
CDEI-UPC BARCELONA Centre de Disseny d'Equips Industrials
DIOPMA BARCELONA Centre de Disseny i Optimització de processos i materials
GEOCAMB GIRONA Centre de Geologia i Cartografia Ambiental
NANOMOL CERDANYOLA Centre de Nanotecnologia i Materials Moleculars
NUTREN-NUTRIGENOMICS LLEIDA Centre de Nutrició i Envelliment
CPT BARCELONA Centre de Projecció Tèrmica
CEPHIS Cerdanyola Centre de Prototips i Solucions Hardware Software
Centre-QCI BARCELONA Centre de Química Col·loïdal i Interficial
CRAHI BARCELONA Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia
CREB BARCELONA Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica
CRESCA TERRASSA Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari
CERETOX BARCELONA Centre de Recerca en Toxicologia
SINTEFARMA BARCELONA Centre de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la Indústria Quimicofarmacèutica
TECNATOX REUS Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica
CVC CERDANYOLA Centre de Visió per Computador
CEMIC BARCELONA Centre d’Enginyeria de Micro-Nanosistemes per a Instrumentació i Comunicacions
CIDSAV GIRONA Centre d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal
CERPTA CERDANYOLA Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments
CCiTUB BARCELONA Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona
CENFIM LA SÉNIA Centre Tecnològic de la Fusta i Moble de Catalunya
CTQ TARRAGONA Centre Tecnològic de la Química
CTNS REUS Centre Tecnològic de Nutrició i Salut
CTTC TERRASSA Centre Tecnològic de Transferència de Calor
BIO-GLS CERDANYOLA Centre Tecnològic pel Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids
BETA VIC Centre Tecnològic per la Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental i Alimentària
CETEMMSA MATARÓ Cetemmsa Centre Tecnològic
DAMA-UPC BARCELONA Data Management Group
FCI TERRASSA Fundació Cecot Innovació
CTM MANRESA Fundació CTM Centre Tecnològic
FES RIPOLL Fundació Eduard Soler
ICIQ TARRAGONA Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química
FITEX IGUALADA Fundació Privada per a la Innovació Textil d'Igualada
GREA LLEIDA Grea Innovació Concurrent
BAPP BARCELONA Grup Bioanàlisis, Farmacologia i Proteòmica
MCIA TERRASSA Grup d'Accionaments Elèctrics i Aplicacions Industrials
GEMAT BARCELONA Grup d'Enginyeria de Materials
GEM-IQS BARCELONA Grup d' Enginyeria Molecular
BIOMEMS CERDANYOLA Grup de Biosistemes i Bioenginyeria
GCEM BARCELONA Grup de Compatibilitat Electromagnètica
ECOR BARCELONA Grup de Recerca d' Enginyeria de la Corrosió i dels Materials Metàl·lics
GRIHO LLEIDA Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades
GTI BARCELONA Grup de Tecnologies Interactives
GTQ CERDANYOLA Grup de Transductors Químics
GTS CERDANYOLA Grup Tècniques de Separació
EASY GIRONA Innovació en Informàtica i Electrònica Industrial i Sistemes Intel·ligents
IIIA CERDANYOLA Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial
LAM BARCELONA Laboratori d'Aplicacions Multimèdia
LEAM TERRASSA Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica
LEPAMAP GIRONA Laboratori d'Enginyeria Paperera i materials Polímers
LEQUIA GIRONA Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental
LIPPSO GIRONA Laboratori d'Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica
NeuroPhar BARCELONA Laboratori de Neurofarmacologia
LABSON TERRASSA Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics
LA-SALLE-R&D BARCELONA La Salle Research&Development
LEITAT TERRASSA Leitat Technological Center
MTG BARCELONA Music Technology Group
NETS BARCELONA Network Technologies and Strategies
PPF CERDANYOLA Planta Pilot de Fermentació
GRIB BARCELONA Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica
SAF CERDANYOLA Servei d'Anàlisi de Fàrmacs
SDM BARCELONA Servei de Desenvolupament del Medicament
SNIBA CERDANYOLA Servei de Nutrició i Benestar Animal
SEPBIO CERDANYOLA Servei Proteòmica i Bioinformàtica
SVGM CERDANYOLA Servei Veterinari de Genètica Molecular
SEER TERRASSA Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable
TIG GIRONA Tecnologies d'Imatge i Gràfics
UQC-PCB BARCELONA Unitat de Química Combinatòria
ViCOROB Girona Visió per Computador i Robòtica