Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveDirectori de centres TECNIO

Descarrega't el Catàleg de centres TECNIO : document indexat amb totes les fitxes dels centres TECNIO que permet fer cerques per paraules i trobar ràpidament el proveïdor tecnològic adient.

Les dades de la taula es poden ordenar fent clic als títols.

Acrònim Ciutat Nom sort_arrow.png
AMADE GIRONA Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural
AMIC TARRAGONA Aplicacions Mediambientals i Industrials de la Catàlisi
ASCAMM CERDANYOLA DEL VALLÈS Ascamm Centre Tecnològic
BDIGITAL BARCELONA Barcelona Digital Centre Tecnològic
BARCELONA MEDIA BARCELONA Barcelona Media
CELLTEC-UB BARCELONA Celltec - UB
CISTIB BARCELONA Center for Computational Imaging & Simulation Technologies In Biomedicine
CCP TERRASSA Centre Català del Plàstic
CAIAC BELLATERRA Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya
ATIC TARRAGONA Centre d'Avantguarda Tecnològica per a la Innovació
CEQAP BARCELONA Centre d'Enginyeria Química Ambiental i del Producte
TECAT TARRAGONA Centre d'Innovació en Catàlisi
METEOR TARRAGONA Centre d'Innovació en Tecnologia de Membranes i Enginyeria de Processos
CENTRE CID GIRONA Centre d'Innovació i Desenvolupament Conceptual de nous Productes
CIT UPC BARCELONA Centre d'Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC)
CITCEA BARCELONA Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments
CITEE TARRAGONA Centre d'Innovació Tecnològica en Enginyeria Electrònica
INNOTEX CENTER TERRASSA Centre d'Innovació Tèxtil
CIEFMA BARCELONA Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials
CIMITEC BELLATERRA Centre d'Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions
TECHNOSPERM GIRONA Centre de Biotecnologia de la Reproducció
CD6 TERRASSA Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
DBA LLEIDA Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris
SARTI VILANOVA I LA GELTRÚ Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació
CDIF BARCELONA Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica
CDEI BARCELONA Centre de Disseny d'Equips Industrials
DIOPMA BARCELONA Centre de Disseny i Optimització de processos i materials
GEOCAMB GIRONA Centre de Geologia i Cartografia Ambiental
NANOMOL CERDANYOLA DEL VALLÈS Centre de Nanotecnologia i Materials Moleculars
CENTA MONELLS Centre de Noves Tecnologies I Processos Alimentaris
NUTREN-NUTRIGENOMICS LLEIDA Centre de Nutrició i Envelliment
CPT BARCELONA Centre de Projecció Tèrmica
Centre QCI BARCELONA Centre de Química Col·loïdal i Interficial
CRAHI BARCELONA Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia
CREB BARCELONA Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica
CRESCA TERRASSA Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari
CERETOX BARCELONA Centre de Recerca en Toxicologia
SINTEFARMA BARCELONA Centre de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la Indústria Quimicofarmacèutica
TECNATOX REUS Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica
CVC BELLATERRA Centre de Visió per Computador
CEMIC BARCELONA Centre d’Enginyeria de Micro-Nanosistemes per a Instrumentació i Comunicacions
CIDSAV GIRONA Centre d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal
CCiTUB BARCELONA Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona
CENFIM LA SÉNIA Centre Tecnològic De La Fusta I Moble De Catalunya
CTQC TARRAGONA Centre Tecnològic de la Química de Catalunya
MAQCENTRE LLEIDA Centre Tecnològic del Sector de la Maquinària Agrícola i dels Equips Industrials
CTNS REUS Centre Tecnològic de Nutrició i Salut
CTTC TERRASSA Centre Tecnològic de Transferència de Calor
BIO-GLS CERDANYOLA del Vallès Centre Tecnològic pel Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids
CERPTA BELLATERRA Cerpta
CETEMMSA MATARÓ Cetemmsa Centre Tecnològic
MIC PRODUCTIVITY MANRESA CIP Manresa - Centre d'Innovació en Productivitat
DAMA - UPC BARCELONA Data Management Group
FCI TERRASSA Fundació Cecot Innovació
CTM MANRESA Fundació CTM Centre Tecnològic
FES RIPOLL Fundació Eduard Soler
ITL LLEIDA Fundació Institut Tecnològic de Lleida
ICIQ TARRAGONA Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química
FITEX IGUALADA Fundació Privada per a la Innovació Textil d'Igualada
GREA LLEIDA Grea Innovació Concurrent
BAPP BARCELONA Grup Bioanàlisis, Farmacologia i Proteòmica
MCIA TERRASSA Grup d'Accionaments Elèctrics i Aplicacions Industrials
GEMAT BARCELONA Grup d'Enginyeria de Materials
GEM-IQS BARCELONA Grup d' Enginyeria Molecular
BIOMEMS CERDANYOLA DEL VALLÈS Grup de Biosistemes i Bioenginyeria
GCEM BARCELONA Grup de Compatibilitat Electromagnètica
ECOR BARCELONA Grup De Recerca D' Enginyeria De La Corrosió I Dels Materials Metàl·lics
GRIHO LLEIDA Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades
GTI BARCELONA Grup de Tecnologies Interactives
GTQ CERDANYOLA DEL VALLÈS Grup de Transductors Químics
GTS CERDANYOLA DEL VALLÈS Grup Tècniques de Separació
EASY GIRONA Innovació en Informàtica i Electrònica Industrial i Sistemes Intel·ligents
LAM BARCELONA Laboratori d'Aplicacions Multimèdia
LEAM TERRASSA Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica
LEPAMAP GIRONA Laboratori d'Enginyeria Paperera i materials Polímers
LEQUIA La Creueta (GIRONA) Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental
LIPPSO GIRONA Laboratori d'Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica
NeuroPhar BARCELONA Laboratori de Neurofarmacologia
LABSON TERRASSA Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics
LA SALLE R&D BARCELONA La Salle Research&Development
LEITAT TERRASSA Leitat Tecnological Center
MTG BARCELONA Music Technology Group
NETS BARCELONA Network Technologies and Strategies
PPF CERDANYOLA DEL VALLÈS Planta Pilot de Fermentació
GRIB BARCELONA Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica
SART - Medi Ambient VIC Sart Medi Ambient
SAF CERDANYOLA DEL VALLÈS Servei d'Anàlisi de Fàrmacs
SDM BARCELONA Servei de Desenvolupament del Medicament
SNIBA CERDANYOLA DEL VALLÈS Servei de Nutrició i Benestar Animal
SEPBIO Bellaterra (CERDANYOLA del VALLÈS) Servei Proteòmica i Bioinformàtica
SVGM BELLATERRA Servei Veterinari de Genètica Molecular
SEER TERRASSA Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable
TIG GIRONA Tecnologies d'Imatge i Gràfics
UDT-IA CERDANYOLA DEL VALLÈS Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial
UQC-PCB BARCELONA Unitat de Química Combinatòria
VICOROB Girona Visió per Computador i Robòtica