Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveBARCELONA-MEDIA

Barcelona Media

Barcelona Media - Centre d'Innovació

Presentació del centre

Barcelona Media és un centre d'innovació i de recerca interdisciplinària, així com un soci tecnològic internacional que desenvolupa solucions creatives i fiables per millorar la competitivitat dels seus clients.

Barcelona Media desenvolupa projectes tecnològics avançats que generen, en un àmbit internacional, valor afegit en el sector tecnològic, l'àmbit institucional i en projectes d'investigació.

Oferta tecnològica

Solucions innovadores que creen noves experiències interactives i contingut audiovisual amb imatges reals i sintètiques, so i text. Capacitat d'anàlisi de continguts per maximitzar l'ús de tecnologies de senyals textuals i audiovisuals de processament i estudi semàntic de la dinàmica de les xarxes socials i les últimes tendències en la percepció i la cognició.

Els nostres laboratoris de serveis aporten innovació a les empreses del sector media aplicant els resultats de la recerca duta a terme per les diferents línies d’R+D del centre a les necessitats específiques de cada empresa organismes: Laboratori de Cultura i Turisme- Laboratori de Visualització Virtual- Laboratori d'Àudio.

Projectes més rellevants

DICO(RE)2S - Discount Coupon recommendation and Redemption System; SOCIAL MEDIA. Mètodes i tecnologies per als social media; Tecnologia d’àudio 3D i la companyia start-up imm sound - empresa espanyola de capital privat que ha revolucionat el mercat internacional; SV3D – Surveillance Platform based on multisource video analítics, localized data and cognitive interfases.

Equipament rellevant

Laboratori d'Àudio, ofereix solucions d'àudio 3D.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la química, energia i recursos

Visualització virtual. Processament d'imatge i vídeo.

Indústria alimentària

Processament d'imatge i vídeo. Ultrasons.

Sistemes industrials

Processament d'imatge i vídeo. Àudio. Laboratori de visualització virtual.

Indústries de la mobilitat sostenible

Xarxes socials. Imatge i vídeo. Àudio. Percepció i cognició. Visualització virtual.

Indústria del disseny

Visualització virtual. Imatge i vídeo. Xarxes socials.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Imatge i vídeo. Percepció i cognició. Visualització virtual. Social media.

Indústries culturals i basades en l'experiència

Cultura i turisme. Imatge i vídeo. Àudio. Percepció i cognició. Xarxes socials. Visualització virtual.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

TIC
TIC

Estudi de xarxes socials. Imatge i vídeo 2D i 3D. Àudio immersiu i ultrasònic. Percepció. Cognició.

Altres serveis: Mineria d'opinions. Visualització virtual.


Veure fitxa
BMCI - Barcelona