Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveBARCELONA MEDIA

Barcelona Media

Barcelona Media - Centre d'Innovació

Presentació del centre

Barcelona Media és un centre d'innovació i de recerca interdisciplinària, així com un soci tecnològic internacional que desenvolupa solucions creatives i fiables per millorar la competitivitat dels seus clients.

Barcelona Media desenvolupa projectes tecnològics avançats que generen, en un àmbit internacional, valor afegit en el sector tecnològic, l'àmbit institucional i en projectes d'investigació.

Oferta tecnològica

Solucions innovadores que creen noves experiències interactives i contingut audiovisual amb imatges reals i sintètiques, so i text. Capacitat d'anàlisi de continguts per maximitzar l'ús de tecnologies de senyals textuals i audiovisuals de processament i estudi semàntic de la dinàmica de les xarxes socials i les últimes tendències en la percepció i la cognició.

Els nostres laboratoris de serveis aporten innovació a les empreses del sector media aplicant els resultats de la recerca duta a terme per les diferents línies d’R+D del centre a les necessitats específiques de cada empresa organismes: Laboratori de Cultura i Turisme- Laboratori de Visualització Virtual- Laboratori d'Àudio

Projectes més rellevants

DICO(RE)2S- Discount Coupon recommendation and Redemption System; SOCIAL MEDIA. Mètodes i tecnologies per als social media; Tecnologia d’àudio 3D i la companyia start-up imm sound - empresa espanyola de capital privat que ha revolucionat el mercat internacional-; SV3D – Surveillance Platform based on multisource video analítics, localized data and cognitive interfases.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Opinion Mining, Continguts, Seguretat, Turisme, Cultura, Imatge, Àudio, Social Media Anàlisi, Realitat Virtual.

Equipament rellevant

Laboratori d'Àudio: ofereix solucions d'àudio 3D.


Veure fitxa
BMCI - Barcelona

Àmbits

Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  • Imatge
  • Veu i llenguatge
  • Àudio
  • Percepció i Cognició
  • Social Media
  • Visualització Virtual
  • Cultura.