Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveCD6

Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes - CD6 UPC

Presentació del centre

El CD6 és un centre d'innovació tecnològica que desenvolupa la seva activitat en el camp de l'Enginyeria Òptica. El centre disposa de personal amb especialitzacions complementàries (Òptica, Electrònica, Mecànica i Software) per a desenvolupar aplicacions properes al mercat.

La missió del CD6 és realitzar R+D i proporcionar solucions innovadores en el camp de l'Enginyeria Òptica.

Oferta tecnològica

Projectes de R+D en el camp de l'enginyeria òptica. Capacitat per dissenyar i construir prototips i instruments claus-en-mà.

Prestació de serveis de calibratge d'instrumentació òptica, serveis de mesura de color, topografia, rugositat, fotometria, qualitat òptica i mesures espectrals, entre altres, a més d'assessorament tecnològic en el camp de l'enginyeria òptica.

Projectes més rellevants

Aplicació del làser de CO2 al tractament de materials no metàl·lics i a la viabilitat de polit de superfícies òptiques. Automatització d'una planta de fabricació de fileres de diamant. El centre te més de 25 anys d'experiència en transferència de tecnologia a empreses. En els darrers 10 anys ha gestionat més de 120 projectes per a gairebé 90 clients i per un import superior als 7 M€.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Transport, biomèdic, electrònica de consum, multimèdia, tèxtil i paperer, cosmètica, arts gràfiques, energia solar.

Equipament rellevant

El·lipsòmetre espectroscòpic; Perfilòmetre confocal i interferomètric; Perfilòmetre òptic; Espectrofotòmetre UV-VIS-IR.


Veure fitxa
CD6 - Terrassa
 • Adreça
 • Rambla De Sant Nebridi, 10

  08222 - TERRASSA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 937 398 314

  jaume.castella[arrova]upc.edu

 • Persona de contacte
 • Jaume Castellà Maymó

 • Pàgina web
 • http://www.cd6.upc.edu
 • Director/a
 • Santiago Royo Royo
 • Superfície
 • 1200 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 5
 • Personal
 • Personal35

  Doctors14

Àmbits

Tecnologies de la Producció
 • Metrologia òptica
 • Tecnologia del color
 • Tècniques òptiques d'assajos no destructius (NDT)
 • Tècniques de fabricació de components òptics per injecció.
Biotecnologia i Ciències de la Salut
 • Instrumentació biomèdica
 • Instrumentació oftalmològica.
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Disseny de sistemes òptics i sensors.