Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveCD6

Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes - CD6 UPC

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Presentació del centre

El CD6 és un centre d'innovació tecnològica que desenvolupa la seva activitat en el camp de l'Enginyeria Òptica i la Fotònica. El centre disposa de personal amb especialitzacions complementàries (Òptica i Fotònica, Electrònica, Mecànica i Software) per a desenvolupar aplicacions properes al mercat.

Al CD6 es proporcionen solucions R+D+I en el camp de l'Enginyeria Òptica i la Fotònica. El centre te més de 25 anys d'experiència en transferència de tecnologia a empreses. Els darrers 10 anys ha gestionat més de 120 projectes per a gairebé 90 clients i per un import superior als 7 M€.

Oferta tecnològica

Projectes de R+D en el camp de l'enginyeria òptica. Capacitat per dissenyar i construir prototips i instruments claus-en-mà.

Desenvolupament d'instrumentació òptica per a la mesura de color, topografia, rugositat, fotometria, qualitat òptica, aplicacions espectrals, 3D en temps real, etc. Prestació de serveis de calibratge i mesures puntuals a més d'assessorament tecnològic en el camp de l'enginyeria òptica i la fotònica.

Projectes més rellevants

Diagnosi i prognosi del cancer de pell a través de l'òptica. Detcció no destructiva de defectes amb la tècnica d'ultrasons làser. Desenvolupament de tècniques d'àrea extesa per a l'anàlisi de la textura i rugositat de la pell. Accumulated Sensor for Pollution. Tècniques d'injecció de components òptics en plàstic.

Equipament rellevant

El·lipsòmetre espectroscòpic, Perfilòmetre confocal i interferomètric, Perfilòmetre òptic, Espectrofotòmetre UV-VIS-IR, Equip per a assaigs d'ultrasons làser (LUS), Vibròmetre làser, càmeres hiperespectrals.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la química, energia i recursos

Concentradors solars. Sensors domòtics i Smart Cities. Monitorització de contaminats. Vibrometria.

Indústria alimentària

Sistemes de control i seguretat alimentària. Qualitat d'aigües, vins i olis. Sensors packaging. Microfluídica.

Sistemes industrials

Metrologia en línia. Colorimetria. Processat làser. Assaigs òptics no destructius. Control de qualitat.

Indústries de la mobilitat sostenible

Seguretat en el transport en carretera i ferroviari. Càmera temps de vol. Senyalització vehicles autoritzats.

Indústria del disseny

Colorimetria d'alta resolució. Sistemes d'il·luminació. Metrologia. Sensors òptics.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Instrumentació anàlisi clíniques, odonto, derma, cirurgia. Òptica oftàlmica. Metrologia 3D temps real. Microfluídica.

Indústries culturals i basades en l'experiència

Colorimetria alta resolució. Sistemes d'il·luminació. Sistemes vídeo 3D. Metrologia 3D en temps real.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

TIC
TIC

Òptica per a comunicacions fibra. Sistemes mulitplexats. Longitud d'ona. Sensors òptics i optoelectrònics. Software (control, algoritme, HMI).

Nanotecnologia
Nanotecnologia

Metrologia òptica a escala nanomètrica i sub-nanomètrica. Propietats òptiques nanomaterials.

Fotònica
Fotònica

Sistemes optomecànics. Fronts d'ona. Òptica adaptativa. Òptica activa. Tecnologies multi i hiperespectrals.

Manufactura avançada
Manufactura avançada

Metrologia sense contacte en línia. Aplicacions làser. Tecnologia del color. Tecnologia de THz. Tècniques de Speckle.

Altres serveis: Prototip optomecànic. Ultrasons làser. Processat làser. Disseny electrònic. OCT. Imatge 2D i 3D. Monitorització paràmetres biomèdics i ambientals.


Veure fitxa
CD6 - Terrassa
 • Adreça
 • Rambla de Sant Nebridi, 10

  08222 - TERRASSA

  V. Occidental

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 937 398 314

  jaume.castella[arrova]upc.edu

 • Persona de contacte
 • Jaume Castellà Maymó

 • Pàgina web
 • http://www.cd6.upc.edu
 • Director/a
 • Santiago Royo Royo
 • Superfície
 • 1200 m²
 • Personal
 • Personal35

  Doctors14