Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveCD6

Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes - CD6 UPC

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Presentació del centre

El CD6 és un centre d'innovació tecnològica que desenvolupa la seva activitat en el camp de l'Enginyeria Òptica i la Fotònica. El centre disposa de personal amb especialitzacions complementàries (Òptica i Fotònica, Electrònica, Mecànica i Software) per a desenvolupar aplicacions properes al mercat.

Al CD6 es proporcionen solucions R+D+I en el camp de l'Enginyeria Òptica i la Fotònica. El centre te més de 25 anys d'experiència en transferència de tecnologia a empreses. Els darrers 10 anys ha gestionat més de 120 projectes per a gairebé 90 clients i per un import superior als 7 M€.

Oferta tecnològica

Projectes de R+D en el camp de l'enginyeria òptica. Capacitat per dissenyar i construir prototips i instruments claus-en-mà.

Desenvolupament d'instrumentació òptica per a la mesura de color, topografia, rugositat, fotometria, qualitat òptica, aplicacions espectrals, 3D en temps real, etc. Prestació de serveis de calibratge i mesures puntuals a més d'assessorament tecnològic en el camp de l'enginyeria òptica i la fotònica.

Projectes més rellevants

Diagnosi i prognosi del cancer de pell a través de l'òptica. Detcció no destructiva de defectes amb la tècnica d'ultrasons làser. Desenvolupament de tècniques d'àrea extesa per a l'anàlisi de la textura i rugositat de la pell. Accumulated Sensor for Pollution. Tècniques d'injecció de components òptics en plàstic.

Equipament rellevant

El·lipsòmetre espectroscòpic, Perfilòmetre confocal i interferomètric, Perfilòmetre òptic, Espectrofotòmetre UV-VIS-IR, Equip per a assaigs d'ultrasons làser (LUS), Vibròmetre làser, càmeres hiperespectrals.

ÀMBITS SECTORIALS

Química, energia i recursos

Concentradors solars. Sensors domòtics i Smart Cities. Monitorització de contaminats. Vibrometria.

Indústria alimentària

Sistemes de control i seguretat alimentària. Qualitat d'aigües, vins i olis. Sensors packaging. Microfluídica.

Sistemes industrials

Metrologia en línia. Colorimetria. Processat làser. Assaigs òptics no destructius. Control de qualitat.

Mobilitat sostenible

Seguretat en el transport en carretera i ferroviari. Càmera temps de vol. Senyalització vehicles autoritzats.

Indústria del disseny

Colorimetria d'alta resolució. Sistemes d'il·luminació. Metrologia. Sensors òptics.

Salut i ciències de la vida

Instrumentació anàlisi clíniques, odonto, derma, cirurgia. Òptica oftàlmica. Metrologia 3D temps real. Microfluídica.

Indústries basades en l'experiència

Colorimetria alta resolució. Sistemes d'il·luminació. Sistemes vídeo 3D. Metrologia 3D en temps real.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

TIC
TIC

Òptica per a comunicacions fibra. Sistemes mulitplexats. Longitud d'ona. Sensors òptics i optoelectrònics. Software (control, algoritme, HMI).

Nanotecnologia
Nanotecnologia

Metrologia òptica a escala nanomètrica i sub-nanomètrica. Propietats òptiques nanomaterials.

Fotònica
Fotònica

Sistemes optomecànics. Fronts d'ona. Òptica adaptativa. Òptica activa. Tecnologies multi i hiperespectrals.

Manufactura avançada
Manufactura avançada

Metrologia sense contacte en línia. Aplicacions làser. Tecnologia del color. Tecnologia de THz. Tècniques de Speckle.

Altres serveis: Prototip optomecànic. Ultrasons làser. Processat làser. Disseny electrònic. OCT. Imatge 2D i 3D. Monitorització paràmetres biomèdics i ambientals.


Veure fitxa
CD6 - Terrassa
 • Adreça
 • Rambla de Sant Nebridi, 10

  08222 - TERRASSA

  V. Occidental

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 937 398 314

  jaume.castella[arrova]upc.edu

 • Persona de contacte
 • Jaume Castellà Maymó

 • Pàgina web
 • http://www.cd6.upc.edu
 • Director/a
 • Santiago Royo Royo
 • Superfície
 • 1200 m²
 • Personal
 • Personal35

  Doctors14