Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveCDEI

Centre de Disseny d'Equips Industrials

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

CDEI - UPC - Centre de disseny d'Equips Industrials

Presentació del centre

El CDEI és un centre d’Innovació Tecnològica de la Universitat Politècnica de Catalunya amb més d'una dècada d'experiència realitzant projectes de recerca, transferència de tecnologia i accions formatives. És un centre membre de Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT UPC).

El CDEI és un centre de serveis d’estratègia, innovació, desenvolupament i optimització de béns d’equip i productes que proporciona avantatges competitius a les empreses. El seu camp d'actuació comprèn des de la concepció, el disseny, la simulació i el càlcul de béns d’equip i productes, fins a la gestió del seu prototipatge i assaig, tenint present la seva industrialització.

Oferta tecnològica

Servei de consultoria estratègica; Servei de desenvolupament d’equipament industrial; Formació de recursos humans i Recerca Aplicada.

Definició de gamma de producte; Disseny conceptual i constructiu de productes i béns d'equipament; Simulació, càlcul i dimensionament de producte. Gestió de prototipatge i petites sèries; Optimització energètica de producte i procés; Organització i gestió d’oficina tècnica; Enginyeria concurrent.

Projectes més rellevants

Redisseny d’una màquina classificadora de partícules de majors dimensions: Aquesta màquina inclou una turbina per a la separació de partícules mitjançant la força centrífuga. El CDEI realitza l’anàlisi de velocitats crítiques, tensions i deformacions del sistema, l’anàlisi de rodaments i materials òptims per a l’equip i el redisseny per prevenir els efectes de la velocitat crítica.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Empreses que desenvolupin béns d'equip: sector industrial; sector energia i medi ambient; sector rehabilitació mèdica; sector agroalimentari; altres sectors.

Equipament rellevant

Servei de filmació d’alta velocitat per la detecció de fallades en mecanismes d'alta velocitat i en línies de producció.


Veure fitxa
CDEI - UPC - Barcelona
 • Adreça
 • C/ Llorens Artigas, Nº 4-6, Edifici U, Planta 0

  08028 - BARCELONA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 934 010 830

  llorens[arrova]cdei.upc.edu

 • Persona de contacte
 • Sònia Llorens

 • Pàgina web
 • http://www.cdei.upc.edu
 • Director/a
 • Carles Riba Romeva
 • Superfície
 • 200 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 1
 • Personal
 • Personal12

  Doctors4

Àmbits

Tecnologies de la Producció
 • Definició de producte
 • Disseny per al cicle de vida
 • Enginyeria concurrent.
Tecnologies de l'Alimentació
 • Disseny InContext per optimitzar el procés.
Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient
 • Diagnosi ambiental d'equips de producte i procés
 • Energies renovables
 • Estalvi energètic.