Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveCEMIC

Centre d’Enginyeria de Micro-Nanosistemes per a Instrumentació i Comunicacions

Centre d’Enginyeria de Micro-Nanosistemes per a Instrumentació i Comunicacions - CEMIC UB

Universitat de Barcelona (UB)

Presentació del centre

El CEMIC és un Centre de Recerca i Transferència de tecnologia en Enginyeria Electrònica i Tecnologies de la Informació.

El CEMIC focalitza la seva activitat en el desenvolupament de Projectes Europeus i Nacionals, és proactiu en la promoció i fidelització dels socis industrials en projectes d'R+D+i, desenvolupa polítiques actives de protecció de la propietat intel·lectual, i disposa d'una organització flexible i multidisciplinària.

Oferta tecnològica

Recerca sota comanda i Projectes Nacionals i Internacionals d'R+D+I en el camp de l'Enginyeria Electrònica i les TIC.

Pre-industrialització de la recerca mitjançant els recursos humans i tècnics del 12 Laboratoris i 1 Unitat de Prototips. Serveis de vigilància tecnològica, valorització de coneixement i tecnologies i assessorament científic-tecnològic i d'innovació.

Projectes més rellevants

Sensor electroquímic d'ADN (Genómica S.A.U.); Miniaturització del controlador d'una capsula de detecció endoscòpica (Ovesco Endoscopy AG); Nanosensors integrats sobre microtecnologia ceràmica monolítica (FAE S.A.); Investigació sobre l'obtenció de nanoplaquetes d'òxid de grafè a partir de nanofibres de carboni (Grupo Antolín-Ingeniería S.A.); Anàlisi de la Integració d'un Sensor Radar Doppler en el seient d'un vehicle (Fico Mirrors S.A.); Concepció, fabricació i test d'antenes LTCC implantables per a aplicació en biotelemetria (FAE S.A.); Detecció i identificació de gasos tòxics (Sensotran S.L.).

Equipament rellevant

Laboratori de microprocessadors, disseny i test de circuits, instrumentació, control i potència, òptica, EMC.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la química, energia i recursos

Sistemes d'intel·ligència ambiental. Mesura del contingut energètic del gas natural. Power Management.

Indústria alimentària

Targetes intel·ligents pel seguiment de mercaderies. Anàlisi de volàtils emesos per aliments.

Sistemes industrials

Sistemes de control de múltiples braços robots per posicionament d'alta precisió.

Indústries de la mobilitat sostenible

Sistemes per a la captació de l'estat del conductor. Control qualiat de l'aire.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Càpsules endoscòpiques. Dispositius mèdics i de test portables. Sistemes no intrusius per captació senyals biomèdics. Anàlisi dades metabolòmiques.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

TIC
TIC

VLSI CMOS. BiCMOS. FPGAs. Microsistemes i sistemes electrònics. Sensors. Actuadors. Robots. RF.

Nanotecnologia
Nanotecnologia

Mesura de posició i control de desplaçaments nanomètrics. FIB. SEM-TEM-HREM. Caracterització.

Materials avançats
Materials avançats

Òxids metàl·lics. Semiconductors. Tintes ecològiques per inkjet de semiconductors. Caracterització.

Fotònica
Fotònica

Disseny de càmeres d'alta velocitat. SPADs. Detecció molecular per fluorescència i autofluorescència.

Manufactura avançada
Manufactura avançada

Electrònica flexible i transparent. Injecció de tinta (inkjet) per a dispositius electrònics.

Altres serveis: Sistemes per instrumentació espacial.


Veure fitxa
CEMIC - Barcelona
 • Adreça
 • Martí I Franquès 1, Planta 2

  08028 - BARCELONA

  Barcelonès

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 934 037 247

  ejuanola[arrova]el.ub.edu

 • Persona de contacte
 • Dr. Esteve Juanola Feliu

 • Pàgina web
 • http://www.cemic.ub.es
 • Director/a
 • Dr. Josep Maria López Villegas
 • Superfície
 • 900 m²
 • Personal
 • Personal98

  Doctors51