Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveCEMIC

Centre d’Enginyeria de Micro-Nanosistemes per a Instrumentació i Comunicacions

Universitat de Barcelona (UB)

Centre d’Enginyeria de Micro-Nanosistemes per a Instrumentació i Comunicacions - CEMIC UB

Presentació del centre

El CEMIC és un Centre de Recerca i Transferència de tecnologia en Enginyeria Electrònica i Tecnologies de la Informació.

El CEMIC focalitza la seva activitat en el desenvolupament de Projectes Europeus i Nacionals, és proactiu en la promoció i fidelització dels socis industrials en projectes d'R+D+i, desenvolupa polítiques actives de protecció de la propietat intel·lectual, i disposa d'una organització flexible i multidisciplinària.

Oferta tecnològica

Recerca sota comanda i Projectes Nacionals i Internacionals d'R+D+I en el camp de l'Enginyeria Electrònica i les TIC.

Pre-industrialització de la recerca mitjançant els recursos humans i tècnics del 12 Laboratoris i 1 Unitat de Prototips. Serveis de vigilància tecnològica, valorització de coneixement i tecnologies i assessorament científic-tecnològic i d'innovació.

Projectes més rellevants

Sensor electroquímic d'ADN (Genómica S.A.U.); Miniaturització del controlador d'una capsula de detecció endoscòpica (Ovesco Endoscopy AG); Nanosensors integrats sobre microtecnologia ceràmica monolítica (FAE S.A.); Investigació sobre l'obtenció de nanoplaquetes d' òxid de grafè a partir de nanofibres de carboni (Grupo Antolín-Ingeniería S.A.); Anàlisi de la Integració d'un Sensor Radar Doppler en el seient d'un vehicle (Fico Mirrors S.A.); Concepció, fabricació i test d'antenes LTCC implantables per a aplicació en biotelemetria (FAE S.A.).

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Instrumentació i Control, TIC, Automoció i Transport, Tecnologies mèdiques i Energia i sostenibilitat.

Equipament rellevant

Laboratori de Microprocessadors; Disseny i Test de Circuits; Instrumentació, Control i Potència; Òptica; EMC.


Veure fitxa
CEMIC - Barcelona
 • Adreça
 • Martí I Franquès 1, Planta 2

  08028 - BARCELONA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 934 037 247

  ejuanola[arrova]el.ub.edu

 • Persona de contacte
 • Dr. Esteve Juanola Feliu

 • Pàgina web
 • http://www.cemic.ub.es
 • Director/a
 • Dr. Josep Maria López Villegas
 • Superfície
 • 900 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 13
 • Personal
 • Personal98

  Doctors51

Àmbits

Tecnologies de la Producció
 • Comunicacions i Sistemes RF.
Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient
 • Dispositius de Control
 • Sensors i Actuadors.
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Micro-Nanoelectrònica
 • Tecnologia electrònica.