Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveCERETOX

Centre de Recerca en Toxicologia

CERETOX - Centre de Recerca en Toxicologia

Universitat de Barcelona (UB) i Parc Científic de Barcelona (PCB)

Presentació del centre

El CERETOX és un centre de recerca especialitzat en la Transferència de Tecnologia en Toxicologia i està format per la Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia del Parc Científic de Barcelona (PCB) i per la Unitat de Toxicologia de la Facultat de Farmàcia de la UB. La visió del CERETOX és la de cobrir els camps de la Toxicologia ‘pre-clínica’ i ‘no regulatòria’, mitjançant l’assessorament i realització d’ estudis toxicològics a mida, en funció de les necessitats i requeriments científics, regulatoris i de qualitat. Disposa de certificació per Bones Pràctiques de laboratori en assaigs de toxicologia in vivo, toxicologia in vitro, toxicologia del desenvolupament, mutagenicitat i ecotoxicologia.

CERETOX posa a l’abast de la indústria el know how i l’experiència del grup en la realització d´estudis toxicològics de laboratori (in vivo i in vitro) i de camp.

Oferta tecnològica

Avaluació de la seguretat, eficàcia i risc toxicològic (in vivo i in vitro) i ecotoxicològic, per a productes d'ús humà i/o veterinari. Assessorament, disseny i realització d’estudis toxicològics a mida, en funció de les necessitats i requeriments de cada cas.

Toxicologia experimental in vivo i in vitro. Estudis toxicològics pre-clínics. Estudis d’Ecotoxicologia. Assaigs d’Ecotoxicitat Regulatoris. Seguretat, Qualitat i Recerca Alimentària. Anàlisi del risc i informes d’expert. Toxicologia analítica. Recerca en Nanotoxicologia.

Projectes més rellevants

Alguns dels projectes públics de recerca de major rellevància dels darrers anys són: RIBEFOOD / INTARESE / SOSTAQUA / NANOSOST / ONCOLOGICA / COPONAMRI.

Equipament rellevant

Servei d'Histopatologia, microscopi fluorescència+càmara+software anàlisi, sala cultius, ecomòdul, càmara algues, determinacions paràmetres bioquímics, determinacions hematològiques.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la química, energia i recursos

Anàlisis del risc i informes d'expert. Estudis d'ecotoxicologia.

Indústria alimentària

Seguretat, qualitat i recerca alimentària. Avaluació del risc.

Sistemes industrials

Avaluació del risc. Ecotoxicologia. Avaluació de la qualitat i la seguretat.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Toxicologia pre-clínica de fàrmacs, químics, cosmètics, prod veterinaris. Toxicologia analítica. Avaluació del risc. Genotoxicitat. Cancerogènesis.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

Nanotecnologia
Nanotecnologia

Nanotoxicologia in vivo i in vitro. Avaluació ecotoxicològica i de seguretat de nanopartícules i nanomaterials.

Materials avançats
Materials avançats

Avaluació ecotoxicològica i de seguretat de materials nous.

Biotecnologia
Biotecnologia

Toxicologia experimental in vivo i in vitro. Ecotoxicologia. Genotoxicitat. Cancerogènesis.

Altres serveis: Estudis pre-clínics. Histopatologia.


Veure fitxa
CERETOX - Barcelona
 • Adreça
 • PCB - Ed. Cluster c/Baldiri Reixac, 10-12

  08028 - BARCELONA

  Barcelonès

 • Telèfon / E-mail
 • (+34)934 037 195

  jlapuente[arrova]pcb.ub.cat

 • Persona de contacte
 • Joaquín de Lapuente

 • Pàgina web
 • http://www.pcb.ub.cat/ceretox
 • Director/a
 • Joaquín de Lapuente i Joan M.Llobet
 • Superfície
 • 265 m²
 • Personal
 • Personal11

  Doctors4