Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveCERETOX

Centre de Recerca en Toxicologia

Universitat de Barcelona (UB) i Parc Científic de Barcelona (PCB)

CERETOX - Centre de Recerca en Toxicologia

Presentació del centre

El CERETOX és un centre de recerca especialitzat en la Transferència de Tecnologia en Toxicologia i està format per la Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia del Parc Científic de Barcelona (PCB) i per la Unitat de Toxicologia de la Facultat de Farmàcia de la UB. La visió del CERETOX és la d´omplir el buit que existeix en l´actualitat en Toxicologia no regulatòria.

CERETOX posa a l’abast de la indústria el know how i l’experiència del grup en la realització d´estudis toxicològics de laboratori (in vivo i in vitro) i de camp.

Oferta tecnològica

Avaluació de la seguretat, eficàcia i risc toxicològic (in vivo i in vitro) i ecotoxicològic, per a productes d'ús humà i/o veterinari. Assessorament, disseny i realització d’estudis toxicològics a mida, en funció de les necessitats i requeriments de cada cas.

Toxicologia experimental in vivo i in vitro; Estudis toxicològics pre-clínics; Estudis d’Ecotoxicologia; Assaigs d’Ecotoxicitat Regulatoris; Seguretat, Qualitat i Recerca Alimentària; Anàlisi del risc i informes d’expert; Toxicologia analítica; Recerca en Nanotoxicologia.

Projectes més rellevants

Alguns dels projectes públics de recerca de major rellevància dels darrers anys són: RIBEFOOD / INTARESE / SOSTAQUA / NANOSOST / ONCOLOGICA / COPONAMRI.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Indústria farmacèutica; Indústria alimentària; Indústria cosmètica; Indústria química/biocides; Indústria veterinària; Material sanitari i Administracions públiques implicades en la gestió mediambiental (col·laboració en línies d'investigació a nivell nacional i europeu).

Equipament rellevant

Servei d'Histopatologia, Microscopi fluoresc.+càmara+software anàlisi, S. Cultius, Ecomòdul, Càmara algues, Bioquímica/Hemato.


Veure fitxa
CERETOX - Barcelona
 • Adreça
 • PCB - Ed.Cluster C/Baldiri Reixac, 10-12

  08028 - BARCELONA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 934 039 710

  acoloma[arrova]pcb.ub.cat

 • Persona de contacte
 • Alce Coloma Ibarz

 • Pàgina web
 • http://www.pcb.ub.cat/ceretox
 • Director/a
 • Miquel Borràs i Joan M.Llobet
 • Superfície
 • 265 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 2
 • Personal
 • Personal13

  Doctors4

Àmbits

Tecnologies de l'Alimentació
 • Seguretat
 • Qualitat alimentària
 • Recerca alimentària
Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient
 • Anàlisi del risc i informes d’expert
 • Estudis d’Ecotoxicologia
Biotecnologia i Ciències de la Salut
 • Toxicologia experimental in vivo i in vitro
 • Estudis toxicològics pre-clínics de fàrmacs, químics, cosmètics, prod.veterinaris
 • Nanotoxicologia
 • Toxicologia analítica