Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveCISTIB

Center for Computational Imaging & Simulation Technologies In Biomedicine

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de Simulació en Biomedicina - CISTIB

Presentació del centre

Centre pioner i referent internacional en I+D+I transnacional en tecnologies mèdiques basades en la imatge i sensorització multimodalitat, l’anàlisi computacional de la informació i el modelat fisiològic computacional.

CISTIB contribueix a generar coneixement orientat i aplicat al cicle complert de la cura de la salut, tot contribuint a abreujar el camí crític en el desenvolupament de productes mèdics.

Oferta tecnològica

3D-FemOS (VALTEC09-0-0012): Desenvolupament d'un software de predicció del risc de fractura de fèmur. EndoTreat-IA (2010 VALOR 00064): Eina per a la planificació del tractament endovascular dels aneurismes cerebrals amb coils. CardioSuite (2010 VALOR 00130): Avaluació de la funció cardíaca i aplicació a la planificació de teràpies cardiovasculars.

· Desenvolupament de software a mida. · Plataforma de prototipat GIMIAS per facilitar la computació i simulació avançades utilitzant imatge biomèdica. · Suport en el desenvolupament de noves aplicacions basades en GIMIAS.

Projectes més rellevants

cvREMOD (CENIT): El projecte cvREMOD es proposa abordar l'estudi dels mecanismes fisiopatològics del remodelat cardiovascular i investigar mètodes i tècniques innovadores i integrades que permetin el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties cardiovasculars d'una manera eficaç i personalitzada.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Empreses de Diagnòstic i Tecnologies mèdiques. Proveïdors de Salut. Indústria de les TIC aplicades a la salut.

Equipament rellevant

Clúster de Computació d'Alt Rendiment. Reposi tori d'emmagatzematge en xarxa. Sistema de virtualització d’aplicacions.


Veure fitxa
CISTIB - Barcelona

Àmbits

Biotecnologia i Ciències de la Salut
  • Imatge Computacional
  • Fisiopatologia Computacional
  • Gestió d’Informació Biomèdica
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  • Components i Sistemes Software