Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveCITEE

Centre d'Innovació Tecnològica en Enginyeria Electrònica

CiteE - Centre d'Innovació Tecnològica en Enginyeria Electrònica

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Presentació del centre

CITEE és un centre de la URV que té com activitat principal la realització de projectes R+D+i per al desenvolupament de hardware i software de sistemes electrònics encastats a mida del client, principalment fabricants de maquinària de qualsevol sector.

L’àmbit temàtic d’actuació del CITEE es situa dins les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), en especial en els camps del control, l'automatització de màquines i processos, les comunicacions, la instrumentació i els sistemes electrònics de potència.

Oferta tecnològica

A partir de la especificació del client, el Centre dissenya els circuits i desenvolupa el hardware de les targetes; Comunicació de bus de camp (RS485, Profibus, Can, CanOpen, Ethernet, etc); Comunicacions per radiofreqüència (RF) de temps real; Comunicacions remotes a través de telefonia mòbil GSM; Hardware i software per a control de motors, carregadors de bateries i tractament de l'energia de fonts renovables i els mecanismes auxiliars.

Projectes d'R+D que obtenen com a resultat un prototip directament industrialitzable i també estudis previs de viabilitat tècnico-econòmica.

Projectes més rellevants

Projecte de desenvolupament d'un sistema de control distribuït per al control integral de sistemes de reg multiàrea. El centre va dissenyar el protocol de comunicació intra-àrea i inter-àrea i, també, el hardware i sistema operatiu utilitzats en el sistema incloent els sistemes de potència per a l'accionament de motors. El projecte fou desenvolupat per a una pime catalana dedicada a la fabricació de maquinària agrícola.

Equipament rellevant

Emuladors de processadors per targetes microprocessades, Laboratori electrònic i soldadura de components.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la química, energia i recursos

Reguladors de panells solars. Control de panells fotovoltaics. Estacions de depuració d'aigües. Mesura concentració de gasos.

Sistemes industrials

Automatització de maquinària industrial. Dispositius intel·ligents en cintes transportadores.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

TIC
TIC

Sistemes empotrats. Hardware i software. Comunicacions industrials. Electrònica de potència.

Manufactura avançada
Manufactura avançada

Sistemes de control distribuït/remot. Anàlisi, transmissió i visualització de l'estat de màquines. SCADA.

Altres serveis: Suport a empreses fabricants de maquinària en la definició de nous productes.


Veure fitxa
CITEE - Tarragona
 • Adreça
 • Avda. Països Catalans, 26

  43007 - TARRAGONA

  Tarragonès

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 977 559 629

  ernest.gil[arrova]urv.cat

 • Persona de contacte
 • Ernest Gil Dolcet

 • Pàgina web
 • http://www.etse.urv.cat/CITEE
 • Director/a
 • Ernest Gil Dolcet
 • Superfície
 • 65 m²
 • Personal
 • Personal3

  Doctors3