Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveCPT

Centre de Projecció Tèrmica

Centre de Projecció Tèrmica - CPT

Universitat de Barcelona (UB)

Presentació del centre

El Centre de Projecció Tèrmica és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona amb més de 25 anys d'experiència en el camp de l'enginyeria de superfícies i té com a objectiu aportar solucions pels problemes de superfícies en processos i productes. El CPT va ser creat l´any 1994 amb la clara vocació d´agent tecnològic actiu al servei de les empreses.

El centre de Projecció Tèrmica és un centre de referència en enginyeria de superfícies tant a nivell nacional com internacional. La seva activitat està enfocada a oferir projectes d´investigació i innovació tecnològica en l'àmbit de l´enginyeria de superfícies i per a la modificació de propietats superficials mitjançant tecnologies de projecció tèrmica.

Oferta tecnològica

Gestió de projectes de recerca, desenvolupament i innovació amb empreses i projectes de finançament públics nacionals i internacionals.

Consultoria, assessorament i auditoria: solucions per als problemes de superfícies en processos i productes; Projectes d´innovació industrial i projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit de l'enginyera de superfícies; Assessorament i transferència de tecnologia i desenvolupament de patents.

Projectes més rellevants

Desenvolupament de recobriments, transferència industrial, formació in company i integració de les tecnologies de projecció tèrmica en la línia de producció. Àmplia experiència en projectes europeus, treballant activament des del 4th Framework Programme fins l'actual Horizon2020. Projectes importants per la seva temàtica: HYDROBOND: New cost/effective super-hydrophobic coatings with enhanced bond strength and wear resistance for application in large wind turbine blades; SUPERSONIC: Supersonic Deposition of Nanostructure Surfaces; iNANOSPRAY: Intelligent production system for Nanocoatings through thermal Spray.

Equipament rellevant

Tecnologies de projecció tèrmica: Plasma, Arc, HVOF i freda (Cold Gas Spray), caracterització de recobriments.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la química, energia i recursos

Estalvi energètic utilitzant recobriments superhidrofòbics. Recobriments per Smart cities (autonetejables) i "antifouling".

Indústria alimentària

Maquinària per manipulació d'aliments amb recobriments antidesgats i/o anticorrossió.

Sistemes industrials

Reparació de components en substitució de soldadura, en concret, aliatges lleugers en base Mg i Al. Formes autosostingudes de paret prima o no.

Indústries de la mobilitat sostenible

Elèctrodes. Sensors. SOFC.

Indústria del disseny

Recobriments a mida de l'aplicació final. Disseny de propietats adients i de baix cost.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Recobriments biocompatibles. Control de qualitat. Pròtesis biomèdiques de nova generació.

Indústries culturals i basades en l'experiència

Aeronàutica. Transport, Aeroespacial. Petroquímica.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

TIC
TIC

Apantallament d'antenes i sistemes transmissors.

Nanotecnologia
Nanotecnologia

Projecció freda per materials nanoestructurats, ceràmics, polimèrics, metalls i aliatges, vidres metàl·lics. Pólvores criomulturades i noves formulacions.

Materials avançats
Materials avançats

Projecció tèrmica (Arc, Plasma, HVOF). Projecció freda, alta i baixa pressió. Caracterització. Nous materials i recobriments intel·ligents.

Fotònica
Fotònica

Sensors de radiació.

Biotecnologia
Biotecnologia

Recobriments biocompatibles. Projecció freda. Caracterització.

Manufactura avançada
Manufactura avançada

Projecció freda. Projecció tèrmica. Robòtica.

Altres serveis: Equipament per anàlisi de corrosió, desgast, fricció i erosió. Distribució partícula.


Veure fitxa
CPT - Barcelona
 • Adreça
 • Marti i Franquès, 1

  08028 - BARCELONA

  Barcelonès

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 934 021 302

  siliescu[arrova]cptub.eu

 • Persona de contacte
 • Adriana Simona Iliescu

 • Pàgina web
 • http://www.cptub.com
 • Director/a
 • Prof. Josep Maria Guilemany
 • Superfície
 • 450 m²
 • Personal
 • Personal22

  Doctors10