Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveCPT

Centre de Projecció Tèrmica

Universitat de Barcelona (UB)

Centre de Projecció Tèrmica - CPT

Presentació del centre

El Centre de Projecció Tèrmica és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona amb més de 25 anys de experiència en el camp de la enginyeria de superfícies; CPT té com objectiu aportar solucions per els problemes de superfícies en processos i productes. CPT va ser creat l´any 1994 amb la clara vocació d´agent tecnològic actiu al servei de les empreses.

El centre de Projecció Tèrmica és un centre de referencia en enginyeria de superfícies tan a nivell nacional com internacional. La seva activitat està enfocada en oferir projectes d´investigació e innovació tecnològica en l'àmbit de l´enginyeria de superfícies i per a la modificació de propietats superficials mitjançant tecnologies de projecció tèrmica.

Oferta tecnològica

Gestió de projectes de recerca, desenvolupament i innovació amb empreses i projectes de finançament públics nacionals i internacional.

Consultoria, assessorament i auditoria: solucions per als problemes de superfícies en processos i productes. Projectes d´innovació industrial i projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit de l'enginyera de superfícies; Assessorament i transferència de tecnologia i desenvolupament de patents.

Projectes més rellevants

Desenvolupament de recobriments, transferència industrial, formació in company i integració de les tecnologies de projecció tèrmica en la línia de producció.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Petroquímica, transport, biotecnologia, química, energia, paper, automoció.

Equipament rellevant

Tecnologies de projecció tèrmica i freda (Cold Gas Spray, High Velocity Oxygen Fuel). Caracterització de recobriments.


Veure fitxa
CPT - Barcelona
 • Adreça
 • Marti i Franquès, 1

  08028 - BARCELONA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 934 021 302

  siliescu[arrova]cptub.eu

 • Persona de contacte
 • Adriana Simona Iliescu

 • Pàgina web
 • http://www.cptub.com
 • Director/a
 • Prof. Josep Maria Guilemany
 • Superfície
 • 150 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 4
 • Personal
 • Personal22

  Doctors10

Àmbits

Tecnologies de la Producció
 • Desenv. de noves aplicacions per tec. de proj. tèrmica
 • Implementació recobriments i tec. de proj. tèrmica a cicle disseny
 • Consultoria integració en línia de producció de les tec. de proj. tèrmica
 • Estudis viab. tècnica i econòmica
 • Qualitat total per Tec. de Recobriments
Biotecnologia i Ciències de la Salut
 • Recobriments bioactius
Tecnologies dels Materials
 • Modificació dels materials mitjançant l’aplicació de recobriments microcristal·lins o nanoestructures per la millora de les propietats superficials: Duresa, resistència al desgast, resistència a la corrosió, propietats (tèrmiques, elèctriques, biològiques), coeficient fricció