Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveCRESCA

Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari

Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Presentació del centre

El CRESCA és un centre de recerca referent pel que fa a les actuacions adreçades a augmentar la competitivitat del teixit empresarial en el sector agroalimentari. El CRESCA és centre membre del Centre d'Innovació i Tecnologia CIT-UPC.

El CRESCA desenvolupa la seva activitat tan en la recerca bàsica i aplicada com en la formació especialitzada en el camp de la seguretat i control alimentari, actuant com a eina de transferència de tecnològica cap a les empreses

Oferta tecnològica

Desenvolupament de models predictius; Caracterització, diagnosi de residus orgànics i compostatge; Processos d'higienització i qualitat ambiental; Productes naturals i ingredients funcionals.

Consultoria i assessorament. Formació especialitzada. Convenis específics relacionats amb R+D+i. Organització de jornades tècniques i congressos.

Projectes més rellevants

Cursos d'especialització; Congrés bianual. Al 2013 s’ha fet el “V Congrés Nacional sobre Legionel·la i Qualitat Ambiental”; Conveni específic amb l’empresa CEOSYCAR: Estudi i desenvolupament de patrons per a repel·lents d’insectes.

Equipament rellevant

Laboratori Química EET, Laboratori Química IPCT, Laboratori mecànic IPCT, Laboratori microbiologia edifici GAIA.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústria alimentària

Seguretat i control. Optimització d'envasos i etiquetatge. Reutilització de residus agroalimentaris. Propietats funcionals d'aliments.

Sistemes industrials

Desenvolupament de prototips de màquines d'ús alimentari. Disseny i construcció de nous equips. Disseny plantes pilot.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

Biotecnologia
Biotecnologia

Reutilització de residus agroalimentaris. Biosensors.


Veure fitxa
CRESCA - Terrassa
 • Adreça
 • C/ Colom, 1

  08222 - TERRASSA

  V. Occidental

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 937 398 654

  info[arrova]cresca.upc.edu

 • Persona de contacte
 • Judith Crespiera Portabella

 • Pàgina web
 • http://www.cresca.upc.edu
 • Director/a
 • Josep Garcia Raurich
 • Superfície
 • 185 m²
 • Personal
 • Personal18

  Doctors9