Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveCRESCA

Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari

Presentació del centre

El CRESCA és un centre de recerca referent pel que fa a les actuacions adreçades a augmentar la competitivitat del teixit empresarial en el sector agroalimentari. El CRESCA és centre membre del Centre d'Innovació i Tecnologia CTI UPC.

El CRESCA desenvolupa la seva activitat tan en la recerca bàsica i aplicada com en la formació especialitzada en el camp de la seguretat i control alimentari, actuant com a eina de transferència de tecnològica cap a les empreses

Oferta tecnològica

Desenvolupament de models predictius; Caracterització, diagnosi de residus orgànics i compostatge; Processos d'higienització i qualitat ambiental; Productes naturals i ingredients funcionals.

Consultoria i assessorament. Formació especialitzada. Convenis específics relacionats amb R+D+i. Organització de jornades tècniques i congressos.

Projectes més rellevants

Cursos d'especialització; Congrés bianual. Al 2013 s’ha fet el “V Congrés Nacional sobre Legionel·la i Qualitat Ambiental”; Conveni específic amb l’empresa CEOSYCAR: Estudi i desenvolupament de patrons per a repel·lents d’insectes.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Agroalimentari.

Equipament rellevant

Laboratori Química EET . Laboratori Química IPCT. Laboratori mecànic IPCT . Laboratori microbiologia edifici GAIA.


Veure fitxa
CRESCA - Terrassa
 • Adreça
 • C/ Colom, 1

  08222 - TERRASSA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 937 398 654

  info[arrova]cresca.upc.edu

 • Persona de contacte
 • Judith Crespiera Portabella

 • Pàgina web
 • http://www.cresca.upc.edu
 • Director/a
 • Josep Garcia Raurich
 • Superfície
 • 185 m²
 • Personal
 • Personal18

  Doctors9

Àmbits

Tecnologies de l'Alimentació
 • Anàlisis Perills i Punts Control Crítics
 • Durabilitat i traçabilitat productes alimentaris
 • Optimització envasos i embalatges
 • Prototips de màquines d'ús alimentari
 • Disseny i/o construcció d'equips o instal·lacions en empreses alimentàries
 • Aprofitament Plantes Medicinals.