Seccions

TECNIO - Transparent - ACC1ÓTECNIO
Be tech. Be competitive


Menú

CRIT

Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia

UPC

Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia

Serveis

Projectes R+D+I

 • Modelització molecular de receptors acoblats a proteïnes.
 • Toxicogenòmica per l'avaluació del risc ambiental: aplicació a disruptors de varis sistemes  en el medi aquàtic.
 • Avaluació del risc ecològic de pesticides en  el Delta de l'Ebro i  zones d'influència
 • Efectes de hidrocarburs contaminants sobre comunitats de peixos en els  ecosistemes aquàtics de la riera de les Arenes afectats pel incendi forestal de Talamanca 
 • Avaluació d'efectes ecològics de barreges de contaminants en comunitats aquàtiques.
 • Toxicitat i capacitat de disrupció tiroidea dels retardants de flama bromats i dels seus productes de degradació metabolització
 • Desenvolupament de tests ecotoxicològics per  mesurar l'estrés dels organismes en el  Ebre entre Ribarroja i la desembocadura, i anàlisi del risc químic  degut al impacte dels fangs de l'embasseament de flix
 • Mètodes Biològics per Avaluar Riscs Ambientals de Substàncies  Contaminants en Ecosistemes Fluvials Mediterranis.
 • Riscs ambientals de  barreges de contaminants en ecosistemes aquàtics

Serveis tècnics

Ecotoxicologia Analítica

 • Estudis de toxicitat, biodegradació, i bioacumulació de possibles contaminants ambientals.
 • Determinació de contaminants químics i biològics en aire, aigua, sòls, sediments, residus, i materials i productes de consum.

Mètodes in vitro

 • Mètodes alternatius a l'ús d’animals per l'avaluació d’efectes nocius sobre la salut humana i ambiental de productes químics i formulacions industrials, productes alimentaris, farmacèutics, cosmètics, tèxtils, pell, plàstics, etc.
Seguretat de Productes i Processos
 • Elaboració dels Fulls de Seguretat
 • Estudis histo-patològics clínics i ambientals
 • Biocompatibilitat de productes i materials
 • Estudis microbiològics de productes i processos
 • Predicció d'efectes tòxics

Legislació i normatives

 • Ajut i assessorament en la identificació i compliment amb les disposicions legals aplicables a les empreses, en el camp mediambiental i de seguretat i control de productes i processos.

Formació tècnica no acadèmica

 • Activitats de formació per a professionals en temes relacionats amb la toxicologia bàsica i aplicada, toxicologia ambiental i analítica, assegurament de la seguretat i qualitat de productes i processos industrials, etc.
 • Organització i coordinació de cursos específics i a mida, així com Programes de Màster i Postgrau en l’àmbit de la toxicologia i tecnologia ambiental

Sectors en els que s'ha treballat

 • Medi Ambient: Control de contaminació ambiental
 • Seguretat Productes Químics: Toxicologia ambiental

Producte / desenvolupament tecnològic:

Serveis de realització d'assaigs de toxicologia ambiental: Ecotoxicologia aquàtica i terrestre

 • Estudis de toxicitat aguda amb organismes aquàtics: bacteris, algues, dafnies, peixos. I terrestres: cucs de terra, colèmbols i varies vegetal.
 • Estudis de toxicitat subcrònica i a llarg termini: dafnies i peixos.
 • Estudis de transformació del nitrogen i del carboni en medi terrestre.
 • Estudis de Biodegradació: ràpida, inherent, etc.
 • Estudis de Bioacumulació: assaig del coeficient de partició, acumulació en peixos, invertebrats, i altres.

Relació dels projectes més rellevants

Entitats amb les que s'han realitzat projectes:

URIACH Group; CTT,S.L. (CRIC); OX-CTA (CDTI); Conservación de Sustratos Celulósicos; CLARIANT IBÉRICA; KH-LLOREDA; CSIC (IIQAB, IDAEA); R&D,GESISA; AIGÜES DE TERRASSA; INIBSA, Tècniques de Gestió Ambiental, S.L.; Confederación Hidrográfica del Ebro; Agència de Residus de Catalunya; Microlan; Instrumentación Analítica


CRIT - Terrassa

ÀMBITS SECTORIALS

Tecnologies Químiques
 • Estudis de Seguretat dels Productes Químics i/o Processos Industrials.
Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient
 • Ecotoxicologia aquàtica i terrestre.
 • Estudi dels efectes dels Contaminants en Ecosistemes Aquàtics i Terrestres.
 • Caracterització de la contaminació Ambiental (processos, productes, aigües).
 • Avaluació del Risc Ambiental pels Ecosistemes.
 • Estudis de Seguretat dels Productes Químics i/o Processos Industrials.
Biotecnologia i Ciències de la Salut
 • Modelització Molecular i Biomarcadors.
 • Estudis moleculars, i relacions estructura – activitat.
 • Biomarcadors d´exposició i biodisponibilitat; Biomarcadors d´efectes específics; i Biomarcadors Histopatològics.
 • Toxicitat “in vitro” amb cèl·lules de peix i mamífer, i sistemes alternatius.