Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveCTQC

Centre Tecnològic de la Química de Catalunya

Centre Tecnològic de la Química de Catalunya - CTQC - Química Sostenible

Presentació del centre

El Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) és una fundació privada sense ànim de lucre que es va crear el 2008 amb l’objectiu de contribuir eficaçment a la millora de la competitivitat de les empreses químiques i esdevenir un centre de referència internacional en química sostenible.

Des del CTQC contribuïm a la millora de la sostenibilitat, la competitivitat, la innovació i el progrés tecnològic de les empreses del sector químic de Catalunya en un entorn global, mitjançant la prestació de serveis, l’execució de projectes d'R+D+i i la captació, adaptació i transferència de tecnologies innovadores en un marc de col·laboració amb altres agents.

Oferta tecnològica

Processos Químics: Síntesi i catàlisi, transformació CO2, química i energia renovable, disseny de procés; Materials avançats: Tecnologia de materials, membranes i encapsulació, polímers i recobriments; Nano / Biotecnologia Industrial; Medi Ambient i Sostenibilitat: Impacte ambiental i química de l’aigua.

Consultoria científica i tècnica: Estudis de corrosió i mecanismes de fallada; Anàlisis de les dades de contaminants d'immissió; Consultoria per a les bones practiques de laboratori; Estudis de correlació entre episodis de males olors detectats pels ciutadans d’un municipi i les empreses industrials dels voltants.

Projectes més rellevants

Tractament d'aigües residuals d'origen industrial. Immobilització de catalitzadors per treballar en continu. Encapsulament de productes actius amb alliberament controlat.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Químic, petroli, materials, paper, components.

Equipament rellevant

Laboratoris i equipament científic: caixa de guants, reactors a pressió, GC-MS, HPLC, TEM, SEM, AFM, Raman, R-X, etc.


Veure fitxa
43_CTQC-FOTO

Àmbits

Tecnologies Químiques
  • Processos químics
  • biotecnologia industrial
  • fotònica i ultradetecció
  • química de l'aigua.
Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient
  • Energies renovables
  • impacte ambiental i sostenibilitat.
Tecnologies dels Materials
  • Materials avançats
  • membranes i encapsulament
  • polímers i recobriments.