Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveCVC

Centre de Visió per Computador

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

CVC-LOGO

Presentació del centre

El CVC es una institució sense ànim de lucre fundada en el 1995 per la Generalitat de Catalunya i la UAB, que es dedica a la recerca i al desenvolupament de la Visió per Computador (ciència que pretén processar i extreure informació de les imatges utilitzant ordinadors). És una tecnologia horitzontal que es pot aplicar a diverses activitats humanes tant socials como productives.

La missió del centre és dur a terme una investigació de reconeguda qualitat i impacte internacional, transferir coneixement cap a les empreses i la societat i capacitar científics d'alt nivell.

Oferta tecnològica

Recerca d'avantguarda en els següents àmbits: Anàlisi d'imatges mèdiques, reconeixement visual d'objectes , anàlisi de documents, comprensió d'imatges, color i textura, visió embarcada, percepció visual, visió industrial, indexació i recuperació multimèdia, interpretació d'imatges de videovigilància, visualització interactiva en 3D i realitat augmentada.

El centre ofereix serveis de consultoria tècnica altament especialitzada, transferència de tecnologia mitjançant la realització de desenvolupaments a mida per a empreses i transferència de persones altament qualificades cap a la indústria.

Projectes més rellevants

S'han transferit múltiples sistemes en el sector mèdic i farmacèutic a empreses internacionals com Given Imaging i Boston Scientific, en els àmbits de la colonoscòpia mínimament invasiva i la cardiologia, esdevenint patents conjuntes entre investigadors del centre i de les empreses, tesis doctorals i productes punters d’ajuda al diagnòstic.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Biomedicina, Mobilitat, Seguretat, Producció, Societat, Media.

Equipament rellevant

Eye trackers, impressora 3D en color, escàner 3D.


Veure fitxa
CVC
 • Adreça
 • Edifici O - Campus UAB

  08193 - BELLATERRA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 935 812 536

  rotger[arrova]cvc.uab.cat

 • Persona de contacte
 • David Rotger / Helena Piulachs

 • Pàgina web
 • http://www.cvc.uab.cat
 • Director/a
 • Josep Lladós Canet
 • Superfície
 • 2000 m²
 • Personal
 • Personal78

  Doctors48

Àmbits

Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient
 • Assistència a la conducció
 • Mobilitat i Transport
Biotecnologia i Ciències de la Salut
 • Imatge Mèdica
 • Visualització i Modelat 3D
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Reconeixement i interpretació d’objectes
 • Anàlisis de documents
 • Visió industrial
 • Videovigilància