Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveCVC

Centre de Visió per Computador

CVC-LOGO

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Presentació del centre

El CVC és un centre de recerca sense finalitat de lucre i amb estatus legal propi, fundat al 1995 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La nostra missió és dur a terme recerca capdavantera en el camp de la visió per computador aconseguint el més alt impacte internacional, promovem la transferència de coneixement i tecnologia a la indústria i a la societat, i ens esforcem per preparar i formar investigadors al més alt nivell europeu.

El CVC s’ha posicionat com a especialista en el camp de la visió per computador i és considerat com un referent en la creació de coneixement per a la societat.

Oferta tecnològica

Recerca d'avantguarda en els següents àmbits: Anàlisi d'imatges mèdiques, reconeixement visual d'objectes, anàlisi de documents, interpretació d'imatges, color i textura, visió embarcada, percepció visual, visió industrial, indexació i recuperació multimèdia, interpretació d'imatges de videovigilància, visualització interactiva en 3D i realitat augmentada.

El centre ofereix serveis de consultoria tècnica altament especialitzada, formació i transferència de persones altament qualificades cap a la indústria i transferència de tecnologia mitjançant la realització de desenvolupaments a mida per a empreses.

Projectes més rellevants

S'han transferit múltiples sistemes en varis sectors com el mèdic i farmacèutic (a empreses internacionals com Given Imaging LTD i Boston Scientific, en els àmbits de la colonoscòpia mínimament invasiva i la cardiologia), el de l’automoció (a SEAT, Volkswagen, Ficosa, mitjançant sistemes ADAS), el productiu (a Lear Corp., Berger Group, Continental, B/Braun, mitjançant sistemes avançats d’inspecció industrial), entre d’altres, esdevenint en molts dels casos patents conjuntes entre investigadors del centre i de les empreses, tesis doctorals i productes punters.

Equipament rellevant

Eye trackers, càmeres tèrmiques, taules XY, laboratori de mobilitat, impressora 3D en color, escàner 3D, biblioteca Living Lab .

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la química, energia i recursos

Domòtica. Control de qualitat (minimització de rebuig).

Indústria alimentària

Sistemes de classificació visual d’aliments. Control de qualitat d’empaquetat.

Sistemes industrials

Control de qualitat en línia. Detecció de presència o absència de components en línies de producció. Inspecció de peces.

Indústries de la mobilitat sostenible

Sistemes ADAS. Sistemes de Transport Intel·ligent.

Indústria del disseny

Control de qualitat de fils. Tallatge automàtic de roba.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Sistemes d’ajuda al diagnòstic. Visualització i modelat 3D. Anàlisi imatges mèdiques (CT, MRI, tagged-MRI, PET, SPECT, OCT, X-Ray, US, IVUS, ...).

Indústries culturals i basades en l'experiència

Indexació i recuperació multimèdia. Sistemes de videovigilància intel·ligents.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

TIC
TIC

Reconeixement visual d’objectes. Anàlisi de documents. Visió industrial. Interpretació d'imatges. Visió embarcada. Realitat augmentada. Indexació i recuperació multimèdia. HCI.

Fotònica
Fotònica

Processament d’imatges. Anàlisi de textura i color. Percepció visual.

Manufactura avançada
Manufactura avançada

Visió Industrial. Robòtica Col·laborativa. Sistemes de Pick & Place. Metrologia.

Altres: Detecció i identificació de persones.


Veure fitxa
CVC