Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveCENTRE CID

Centre d'Innovació i Desenvolupament Conceptual de nous Productes

Universitat de Girona (UdG)

Centre d'Innovació i Desenvolupament Conceptual de Nous Productes - Centre CID

Presentació del centre

El Centre CID de la Universitat de Girona ofereix serveis relatius a l'activitat de desenvolupament de productes, amb èmfasi específic en la Innovació i el Disseny Industrial partint del concepte i la idea com a eines generadores de productes competitius.

Dins del context actual el Centre Cid treballa amb les empreses per obtenir avantatges competitives amb la utilització de la innovació.

Oferta tecnològica

L'oferta tecnològica s'estructura al voltant d'activitats de conceptualització de nous productes amb atributs d'innovació, en les següents àrees: Disseny industrial, Disseny gràfic, QFD i Gestió del Valor.

Generació de nous conceptes i usos (ergonomia i ús, estètica, forma i funcionalitat, percepció i sensacions, tècnics/productius, envàs i embalatge, econòmics i de mercat); Definició i documentació tècnica necessària per a la industrialització; Aplicacions de diferents metodologies i tècniques (prototipatge ràpid, QFD, Gestió de valor, referenciació, TRIZ, processos i tècniques productives que consolidin la millora del producte).

Projectes més rellevants

Projecte màquina extrusora; Projecte gandula piscina; Projecte columnes urbanes de serveis; Projecte Bomba de impulsió; Projecte de vaixella per càtering.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Metal·lúrgia, Electro-medicina, Electrònica.

Equipament rellevant

Softwares CAD i Simulació.


Veure fitxa
Centre CID - Girona
 • Adreça
 • C/ Pic de Peguera 15, 17003 Girona

  17003 - GIRONA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 972 419 817

  dir.cid[arrova]udg.edu

 • Persona de contacte
 • David Viñas

 • Pàgina web
 • http://cidweb.udg.edu
 • Director/a
 • Josep Tresserras Picas
 • Superfície
 • 90 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 1
 • Personal
 • Personal9

  Doctors3

Àmbits

Tecnologies de la Producció
 • Definició i documentació tècnica necessària per a la industrialització
 • Aplicacions de diferents metodologies i tècniques (prototipat ràpid, QFD, Gestió del valor, benchmarking, TRIZ).
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Assessorament per la implantació de plans d'innovació i disseny.