Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveDAMA-UPC

Data Management Group

Data Management de la Universitat Politècnica de Catalunya - DAMA - UPC. DATA MANAGEMENT

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Presentació del centre

Data Management UPC, DAMA UPC, és un centre de Transferència de Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre del Centre d'Innovació i Tecnologia CIT UPC. L’activitat del Centre es focalitza en la R+D i la transferència de tecnologia en el camp de la gestió de grans volums de dades, qualitat de la informació i exploració de dades en àmbits com el científic, de màrqueting o sanitari.

La qualitat en els projectes de recerca i transferència de tecnologia és primordial per tal de fer que els clients de DAMA estiguin satisfets amb els productes que el centre realitza, ja siguin de recerca o de desenvolupament tecnològic.

Oferta tecnològica

1) Sparksee: Sistema gestor de grans volums d'informació en forma de xarxa o graf d’alt rendiment. Oferim també la versió mobile de Sparksee. Accessible a www.sparsity-technologies.com; 2)Tweeticer: Servei web que permet a responsables de màrqueting descobrir la persona més adient per transmetre un missatge i veure com aquest es propaga a través de la xarxa de contactes. Accessible a: www.tweeticer.com; 3) Sciencea: servei web que ofereix una visió analítica de la base de dades en obert de la Comissió Europea Cordis. Accessible a www.sciencea.org; 4)DAURUM: sistema d'eliminació de duplicats. Accessible a través de www.dama.upc.edu.

DAMA realitza projectes de recerca i desenvolupament tecnològic a mida en l'àmbit de les xarxes d'informació i les dades en obert, consultoria en gestió i aplicacions de grans volums de dades en forma de gràfiques. Dama col·labora amb empreses i Universitats que tenen tecnologies i coneixement complementaris als seus.

Projectes més rellevants

Anàlisi de xarxes socials per les empreses MPG i ACCESO GROUP; Fusió i neteja de fonts de dades mitjançant DAURUM tot eliminant les dades duplicades (DAMM); Benchmarking de sistemes de gestió de dades en forma de grafs (projecte europeu www.ldbc.eu).

Equipament rellevant

Clúster de 24 computadors, servidor amb 4 quadcores i 256Gbytes de memòria.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústria alimentària

e-commerce. Sistemes de recomanació cross-selling. Gestió de programes de fidelització.

Sistemes industrials

Sistemes de gestió de magatzem. Desduplicació en la logística. Optimització de processos.

Indústries de la mobilitat sostenible

Optimització de rutes. Recomanació turística dirigida dinàmica.

Indústria del disseny

Eines de brainstorming.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Detecció anàlisi de patrons en detecció de malalties. Anàlisi de duplicats en les bases de dades de pacients.

Indústries culturals i basades en l'experiència

Gestió de big data. Anàlisi de xarxes socials. Eines de màrqueting. Seguretat en xarxes d'ordinadors. Anàlisi de frau. Gestió bibliogràfica.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

TIC
TIC

Gestió i mineria de dades d'alt rendiment per a grafs. Tecnologia per a l'anàlisi de xarxes socials.

Altres serveis: Integració de la informació per a grafs. Diverses aplicacions d'anàlisi de dades.


Veure fitxa
45_-DAMA-UPC-FOTO
 • Adreça
 • Jordi Girona 1-3

  08034 - BARCELONA

  Barcelonès

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 934 054 045

  damaris[arrova]ac.upc.edu

 • Persona de contacte
 • Dámaris Coll

 • Pàgina web
 • http://www.dama.upc.edu
 • Director/a
 • Josep L. Larriba Pey
 • Superfície
 • 165 m²
 • Personal
 • Personal14

  Doctors3