Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveECOR

Grup de Recerca d' Enginyeria de la Corrosió i dels Materials Metàl·lics

ECOR - Grup de recerca d'enginyeria de la Corrosió i dels Materials Metàl·lics

Institut Químic de Sarrià. Universitat Ramon Llull (URL)

Presentació del centre

Grup interdisciplinari format per investigadors dels departaments de Química Analítica i d'Enginyeria Industrial IQS, centre de la Universitat Ramon Llull. Principalment, es dedica a l'estudi de fenòmens de corrosió, el desenvolupament de processos de neteja química, la detecció de metalls pesats i el comportament mecànic dels materials.

L'activitat del grup inclou la formació especialitzada, la investigació bàsica i aplicada. Un dels objectius del grup és la transferència de tecnologia orientada al teixit industrial. La investigació té una clara orientació a l'aplicació industrials dels resultats obtinguts.

Oferta tecnològica

Desenvolupament de sensors electroquímics; Desenvolupament i adaptació de processos electroquímics en general; Eficiència energètica; Smart Grids.

Estudi de fenòmens de corrosió; Determinacions de metalls; Tècniques espectrofotomètriques; Anàlisi per microscòpia electrònica.

Projectes més rellevants

Els projectes i estudis més rellevants que ens permeten un gran treball en el camp dels sensors electroquímics i de les tecnologies de fusió.

Equipament rellevant

Espectròmetres d'emissió i absorció atòmica, microscopi electrònic, interfícies electroquímiques.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la química, energia i recursos

Membranes ceràmiques selectives. Generació de biocombustibles de segona generació. Sensors.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Mètodes analítics per indústria farmacèutica.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

Nanotecnologia
Nanotecnologia

Desenvolupament de superfícies nanoestructurades de materials metàl·lics. Aplicació a sensors.

Materials avançats
Materials avançats

Membranes ceràmiques actives electroquímicament per sistemes de separació de barreges de gasos.

Altres serveis: Reducció fotocatalítica de CO2 a metanol. Usos energètics de biomassa diferents a combustió.


Veure fitxa
49_ECOR-FOTO
 • Adreça
 • Via Augusta, 390

  08017 - BARCELONA

  Barcelonès

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 932 672 004

  nuria.vallmitjana[arrova]iqs.edu

 • Persona de contacte
 • Sra. Núria Vallmitjana Palau

 • Pàgina web
 • http://ecor.iqs.es
 • Director/a
 • Dr. Jordi Abellà Iglesias
 • Superfície
 • 350 m²
 • Personal
 • Personal10

  Doctors5