Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveGRIB

Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica

Grup de Recerca en Informàtica Biomèdica - GRIB

Universitat Pompeu Fabra (UPF) / IMIM

Presentació del centre

El programa d'investigació en Informàtica Biomèdica (GRIB) està vinculat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i a l’Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM). Està format per més de seixanta professionals que es distribueixen en nou grups de recerca de caràcter multidisciplinari.

Les TIC i els mètodes computacionals són avui dia imprescindibles per gestionar les dades que es generen en la recerca biomèdica. La missió del GRIB es desenvolupar models computacionals per tal de millorar la comprensió i la predicció de fenòmens biològics, posant especial èmfasi en aquells que estan relacionats amb les malalties humanes, la seva prevenció i tractament.

Oferta tecnològica

GRIB col·labora amb la major part de les grans empreses farmacèutiques en el marc de projectes europeus del 7PM i de la Innovative Medicines Iniciative (IMI JU). Entre aquestes empreses hi són Novartis, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Pfizer, Bayer, etc.

L'oferta tecnològica inclou entre altres: desenvolupaments de sistemes per detectar reaccions adverses a medicaments o per predir millor la seguretat i els efectes secundaris de nous medicaments; la creació d'una infraestructura de coneixement d'accés obert per la integració de les dades químics i biològics per donar suport al descobriment de fàrmacs.

Projectes més rellevants

Projectes del 7è PM vigents: RNPnet (Marie Curie ITN), EMIF i tres ajuts Marie Curie. Projectes vigents IMI: eTOX (amb un consorci de 13 farmacèutiques + 6 SMEs+ 7 socis acadèmics dels quals som coordinadors), OpenPHACTS. A nivell nacional hi ha més de 30 projectes vigents. Així mateix som coordinadors, juntament amb Farmaindústria, de la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos Innovadores (PTEMI) i a Catalunya som promotors de la plataforma d'informàtica biomèdica BiB i participem activament al grup Connect-EU Salut.

Equipament rellevant

El programa està ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la salut i ciències de la vida

Predicció propietats biològiques dels medicaments. Anàlisi de dades genòmiques.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

TIC
TIC

Integració i anàlisi automàtics de la informació biomèdica acumulada en grans BBDD. Aplicació de TIC i mètodes computacionals en l'àmbit biomèdic i farmacèutic.

Biotecnologia
Biotecnologia

Desenvolupament de software amb aplicacions biomèdiques. Integració i anàlisi automàtics de la informació biomèdica, anàlisis de dades genòmiques.


Veure fitxa
GRIB - Barcelona
 • Adreça
 • C/ Dr Aiguader, 88 - PRBB

  08003 - BARCELONA

  Barcelonès

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 933 160 538

  mdonlo[arrova]imim.es

 • Persona de contacte
 • María Jesús Donlo

 • Pàgina web
 • http://grib.upf.edu/
 • Director/a
 • Ferran Sanz
 • Superfície
 • 500 m²
 • Personal
 • Personal57

  Doctors22