Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveGRIB

Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica

Universitat Pompeu Fabra (UPF) / IMIM

Grup de Recerca en Informàtica Biomèdica - GRIB

Presentació del centre

El programa d'investigació en Informàtica Biomèdica (GRIB) esta vinculat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i a l’Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM). Està format per més de setanta professionals que es distribueixen en sis grups de recerca de caràcter multidisciplinari.

Les TIC i els mètodes computacionals són avui dia imprescindibles per gestionar les dades que es generen en la recerca biomèdica. La missió del GRIB es desenvolupar models computacionals per tal de millorar la comprensió i la predicció de fenòmens biològics, posant especial èmfasi en aquells que estan relacionats amb les malalties humanes, la seva prevenció i tractament.

Oferta tecnològica

GRIB Col·labora amb la major part de les grans empreses farmacèutiques en el marc de projectes europeus del 7PM i de la Innovative Medicines Iniciative (IMI JU). Entre aquestes empreses hi són Novartis, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Pfizer, Bayer, etc.

L'oferta tecnològica inclou entre altres: desenvolupaments de sistemes per detectar reaccions adverses a medicaments o per predir millor la seguretat i els efectes secundaris de nous medicaments; la creació d'una infraestructura de coneixement d'accés obert per la integració de les dades químics i biològics per donar suport al descobriment de fàrmacs.

Projectes més rellevants

Projectes del 7é PM: INBIOMEDvision (CSA de la qual som Coordinadors), RNPnet (Marie Curie ITN), ARITMO, VPH (NoE), EU-ADR. Projectes actuals IMI: eTOX (amb un consorci de 13 farmacèutiques + 6 SMEs+ 7 socis acadèmics dels quals som Coordinadors), OpenPHACTS and EMIF. Així mateix som coordinadors, juntament amb Farmaindustria, de la PTEMI i F. Sanz es membre del comitè científic de l'IMI. A Catalunya som promotors de la plataforma d'informàtica biomèdica BiB.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Farmacèutic, biotecnològic i sector sanitari en general.

Equipament rellevant

El programa està ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).


Veure fitxa
GRIB - Barcelona
 • Adreça
 • C/ Dr Aiguader, 88 - PRBB

  08003 - BARCELONA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 933 160 538

  mdonlo[arrova]imim.es

 • Persona de contacte
 • María Jesús Donlo

 • Pàgina web
 • http://grib.upf.edu/
 • Director/a
 • Ferran Sanz
 • Superfície
 • 500 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 6
 • Personal
 • Personal74

  Doctors26

Àmbits

Biotecnologia i Ciències de la Salut
 • Disseny de fàrmacs basat en l'estructura
 • Predicció genòmica en el desenvolupament del càncer
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Predicció de la toxicitat dels medicaments
 • Desenvolupament software explotació de dades biomèdiques