Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveGTQ

Grup de Transductors Químics

Grup de Transductors Químics - GTQ

Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM)
Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)

Presentació del centre

El Grup de Transductors Químics (GTQ) és un grup de recerca aplicada especialitzat en el desenvolupament de microsistemes d’anàlisi químic i Lab on a Chip (LoC) amb aplicacions a àmbits tan diversos com l’agroalimentari, el medi ambiental i la gestió de l’aigua, el diagnòstic clínic i, en general, el control de processos industrials.

Aquests dispositius inclouen sensors químics miniaturitzats, basats en tipus de transducció electroquímica, òptica/fotònica, així com els elements de reconeixement específics i la microfluídica necessària per a l’adquisició i el processament de la mostra. El GTQ té la capacitat per a desenvolupar la instrumentació necessària per a l’adquisició de la senyal analítica i l'actuació dels components que inclouen. En la seva fabricació es combinen tecnologies de silici, híbrides polímer/silici i/o tecnologia d'òptica integrada.

Oferta tecnològica

• Projectes de R+D+i de sensors químics i microsistemes analítics o Lab on a Chip (LoC) per a la mesura electro i/o optoquímica en medis líquids. 

• Estudis de viabilitat. 

• Fabricació de sensors químics.

Projectes més rellevants

ITACA "Investigación de tecnologías de tratamiento, reutilización y control para la sostenibilidad futura de la depuración de aguas". WIDESENS "Water Network Sensors for widespread use. FP7-Research for SME". LIPHOS "Living Photonics: Monitoring light propagation through cells". LITCONTROL "Desarrollo de un sensor para la medida de pH en orina para pacientes con Litiasis renal".

Equipament rellevant

Sala Blanca de Micro i Nano-fabricació Classe 100-10,000 (1.500 m2), L. d'Òptica Integrada, L. Transductors Químics, L. Micromecanització.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la química, energia i recursos

Monitorització de paràmetres químics en xarxes de distribució d'aigües i aigües residuals.

Indústria alimentària

Sistemes de mesura uni o multi-paramètrics per a control de qualitat i processos. Detecció del frau.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Sensors per a diagnòstic clínic. Point of care. Autodiagnòstic.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

TIC
TIC

Tecnologia de silici. Micro i Nano-tecnologies.

Nanotecnologia
Nanotecnologia

Funcionalització de superfícies. Nanocompòsits. Materials luminescents. Nanotecnologia en silici.

Fotònica
Fotònica

Fotònica de silici. Sensors optoquímics. Integració híbrida silici-polímer.

Biotecnologia
Biotecnologia

Transductors i microsensors químics. Biosensors. Lab on a Chip. Microarray.


Veure fitxa
GTQ - Cerdanyola del Vallès