Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveGTQ

Grup de Transductors Químics

Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)

Grup de Transductors Químics - GTQ

Presentació del centre

El GTQ és un grup internacionalment reconegut en el desenvolupament i innovació en l’àrea dels dispositius sensors basats en tecnologia microelectrònica, així com en oferir solucions tecnològiques que el situen com un referent en el sector industrial a tots nivells de la cadena de valor: dispositius, sensors i sistemes.

El GTQ desenvolupa nous transductors (bio)químics basats en diferents materials i mètodes d’interacció, així com noves tecnologies basades en la tecnologia microelectrònica i la nanotecnologia o processos que permetin l’adaptació dels sensors als nous requeriments del mercat.

Oferta tecnològica

Projectes de recerca i desenvolupament de micro-sensors i sistemes de mesura electro i/o opto (bio)químics per a medis líquids.

Projectes Recerca i Desenvolupament (R+D+i) / Estudis de viabilitat / Fabricació de dispositius i sensors.

Projectes més rellevants

ITACA "Investigación de tecnologías de tratamiento, reutilización y control para la sostenibilidad futura de la depuración de aguas". ADASA Coordinació del projecte 7PM: LIPHOS "Living Photonics: Monitoring light propagation through cells".

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Química i farmacèutica, bio-diagnòstic, agroalimentari, control de processos, Medi Ambient.

Equipament rellevant

Sala Blanca de Micro i Nano-fabricació Classe 100-10,000 (1.500 m2), L. d'òptica integrada, L. Transductors Químics.


Veure fitxa
GTQ - Cerdanyola del Vallès

Àmbits

Tecnologies Químiques
  • Transductors electro i optoquímics
Tecnologies dels Materials
  • Materials i processos avançats per a desenvolupar sensors químics
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  • Sistemes i matrius de sensors químics