Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveGTS

Grup Tècniques de Separació

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Grup de Tècniques de separació en Química - UAB

Presentació del centre

GTS es un centre de referència en la recerca bàsica i aplicada en relació al camp de la biomedicina associada a la regeneració dental i predicció de la litiasis urològica, al camp del medi ambient associat a la separació i/o a l’especiació de potencials contaminants, i al camp de la instrumentació analítica associat al desenvolupament de noves hibridacions instrumentals.

GTS evoluciona cap a una recerca, dintre dels seus sectors d’expertesa, basada en l’aprenentatge mutu entre l’empresa i les sinergies de TECNIO, l’aportació d’assessoria en R+D+i, la gestió i finançament de projectes (sovint claus en mà), mitjançant persones referents al sector, proporcionant avantatges competitius i disminuint el risc en matèria d ‘inversió en R+D+I.

Oferta tecnològica

Tractament d'efluents i sols contaminats, control, caracterització, monitorització (Tecnologies Químiques i Medi Ambient). Desenvolupament i caracterització de biomaterials, fàrmacs i productes alimentaris (Biotecnologia i Ciències de la Salut).

Fabricació de productes per la remineralització dental i acceleració del temps d'enduriment dels ciments dentals. Varies patents. Determinació del risc litogen en humans/animals per el desenvolupament de tractaments preventius eficaços.

Projectes més rellevants

Formulacions de biomaterials. Preparació de suports per el tractament d'aigües basats en nanotecnologia. Preparació i gestió de projectes de recerca (FP7) i desenvolupament i innovació amb empreses (convenis col·laboració). Formació "in company" a mida, per empreses amb possibilitats de gaudir de les instal·lacions i equipament del centre GTS (FP-XRF, ICP-MS)

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Químic, mediambiental, dental, hospitalari, alimentari, generació i transport d'energia, instrumentació analítica.

Equipament rellevant

ICP-MS. ICP-OES. FP-XRF. Sala Blanca. HPCE. AAS. HPLC. GC-MS.


Veure fitxa
GTS - Bellaterra
 • Adreça
 • Edifici Cn. Dpt. Química. Facultat Ciències. Campus UAB

  08193 - CERDANYOLA DEL VALLÈS

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 935 814 938

  gustavo.perez[arrova]uab.es

 • Persona de contacte
 • Gustavo Pérez

 • Pàgina web
 • http://grupsderecerca.uab.cat/gts/
 • Director/a
 • Manuel Valiente Malmagro
 • Superfície
 • 210 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 7
 • Personal
 • Personal25

  Doctors10

Àmbits

Tecnologies Químiques
 • Química analítica i anàlisi química
 • Pretractament i introducció de mostres en espectroscòpia atòmica i cromatografia
 • Caracterització i desenvolupament d’instrumentació analítica d’ICP-MS, ICP-OES, FP-XRF, HPLC, CG-MS, CZE
Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient
 • Tractament, caract. i monit. d’aigües, sòls i sediments contaminats
 • Avaluació especiació, disponibilitat i persistència contaminants amb tèc. analít. i de sincrotró
 • Disseny i caracterització de materials bio i nano
 • Disponibilitat i persistència contaminants
 • Generació H
Biotecnologia i Ciències de la Salut
 • Desenv. i caracterit. biomaterials dentals
 • Estudis de de/re-mineralització, de blanqueig dental, d’abrasió, de disponib. de F i incorporació a enamel dental
 • Alliberació controlada fàrmacs
 • Separar/purificar quirals
 • Predicció litiasi urològica
 • Càlculs renals