Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveLEAM

Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica

LEAM - Laboratori d'enginyeria Acústica i Mecànica - Universitat Politécnica de Catalunya

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Presentació del centre

El LEAM és un Centre d'Innovació Tecnològica pertanyent a la UPC i membre del Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT UPC). LEAM centra la seva activitat en el desenvolupament de tècniques de control de soroll i vibracions d'origen industrial o en mitjans de transport.

L'activitat del centre es reparteix de forma equitativa entre la recerca bàsica, que permet l'adquisició de nous coneixements, i la transferència d'aquest coneixement a l'entorn socioeconòmic en forma de col·laboracions en recerca i desenvolupament amb empreses i administracions.

Oferta tecnològica

Anàlisi de fonts sonores i el seu tractament per reduir l'impacte vibroacústic d'un producte o servei. Creació de models acústics/vibratoris específics que permetin l'estudi en fase de disseny de possibles problemes de soroll i vibracions. Detecció de falles en estructures i maquinària per Emissió Acústica.

Capacitat de caracterització acústica i vibratòria d'equipaments, materials i infraestructures. Capacitat de crear models vibroacústics d'equipaments i infraestructures. Capacitat de detectar trencaments en el sí dels materials i components per a Emissió Acústica.

Projectes més rellevants

Desenvolupament d’un model d’impacte vibratori d'infraestructures ferroviàries; Aplicació de control actiu de soroll a sistemes de refrigeració d’aerogeneradors; Aplicació de control actiu de soroll a finestres de forma que es permet la ventilació però no la transmissió de soroll; Desenvolupament d’un sistema de discriminació automàtica de soroll d’aeronaus. Desenvolupament de sistemes de localització i caracterització de fonts de soroll.

Equipament rellevant

Equips multicanal de mesura de soroll i vibracions i emissió acústica, cambra semianecoica, tram experimental de via.

ÀMBITS SECTORIALS

Sistemes industrials

Disseny d'equips de baixa emissió sonora o vibratòria. Detecció de falles estructurals.

Indústries de la mobilitat sostenible

Models de reducció de l'impacte vibratori o acústic d'infraestructures. Control de soroll.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Control de soroll en sales de nounats.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

Materials avançats
Materials avançats

Comportament acústic de materials.

Manufactura avançada
Manufactura avançada

Control de soroll i vibracions per Emissió Acústica.


Veure fitxa
LEAM - Terrassa
 • Adreça
 • c/ Colom, 11

  08222 - TERRASSA

  V. Occidental

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 937 398 717

  andreu.balastegui[arrova]upc.edu

 • Persona de contacte
 • Andreu Balastegui

 • Pàgina web
 • http://leam.upc.es
 • Director/a
 • Jordi Romeu
 • Superfície
 • 300 m²
 • Personal
 • Personal10

  Doctors6