Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveLEPAMAP

Laboratori d'Enginyeria Paperera i materials Polímers

Universitat de Girona (UdG)

LEPAMAP - Laboratori d'Enginyeria Paperera i Materials Polímers

Presentació del centre

LEPAMAP, grup de recerca de la Universitat de Girona, pretén ser un centre de referència per la indústria paperera en recerca i transferència i per la indústria de transformació de plàstics reforçats amb fibres naturals en recerca i transferència a nivell espanyol i amb reconeixement internacional.

LEPAMAP vol proveir els sectors industrials amb els que treballa de millor coneixement i capacitat tecnològica per afrontar nous reptes i ser més competitius.

Oferta tecnològica

El grup LEPAMAP ofereix a les empreses la millora de productes i optimització dels processos de producció així com opcions de futur tecnològiques.

El grup LEPAMAP ofereix a la indústria paperera espanyola i als proveïdors d'aquesta d'un servei exclusiu a l'estat espanyol, la certificació dels seus productes per entrar en contacte amb aliments, sigui sota la reglamentació alemanya (BfR XXXVI) o sota la FDA americana.

Projectes més rellevants

Estudi d'opcions industrials de nanofibres de cel·lulosa tant per la indústria paperera com per la indústria dels materials plàstics compostos.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Indústria paperera; Indústria de transformació de plàstics; Fabricació i caracterització de materials plàstics reforçats

Equipament rellevant

Homogeneïtzador per a la producció de nanofibres de cel·lulosa.


Veure fitxa
LEPAMAP - Girona
 • Adreça
 • Escola Politècnica Superior - Edifici P 1- Campus Montivili s/n

  17071 - GIRONA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 972 41 84 55

  angels.pelach[arrova]udg.edu

 • Persona de contacte
 • M. Àngels Pèlach

 • Pàgina web
 • http://lepamap.udg.edu
 • Director/a
 • Pere Mutjé
 • Superfície
 • 154 m²
 • Personal
 • Personal14

  Doctors10

Àmbits

Tecnologies de la Producció
 • Obtenció de materials plàstics compostos reforçats amb fibres cel·lulòsiques
 • Optimització consum energètic a la indústria paperera.
Tecnologies Químiques
 • Obtenció de microfibres i nanofibres cel·lulòsiques
 • Impacte en materials compostos i obtenció productes paperers
 • Optimització dels processos de producció de paper.
Tecnologies dels Materials
 • Caracterització de materials plàstics i materials compostos reforçats amb fibres i filaments vegetals
 • Obtenció de biopolímers per aplicacions en medicina i embalatge d'aliments.