Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveMETEOR

Centre d'Innovació en Tecnologia de Membranes i Enginyeria de Processos

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Centre d'Innovació en Tecnologia de Membranes i Enginyeria de Processos - METEOR

Presentació del centre

El centre METEOR pertany al Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili i té com a funció principal desenvolupar productes a partir de la seva investigació, dirigits a la societat i a la indústria.

Al centre hi treballen unes 15 persones de les que 5 son doctors. Meteor vol transferir la tecnologia a les empreses, de tot tipus. Però el nostre objectiu passa també per activar una relació laboral amb les pimes, convertint-nos en els seus laboratoris i els seus departaments de R + D + i, per així desenvolupar els seus productes.

Oferta tecnològica

METEOR Innovation - Disseny de membranes a la carta. Preparació i obtenció controlada de diferents tipus de membranes polimèriques planes i microcàpsules. METEOR Classic – Processos de separació amb membranes. Selecció i utilització de membranes comercials (si s’escau) per dur a terme/assessorar/proposar processos d’enginyeria de separació amb membranes, o solucionar problemes d’embrutiments. METEOR Plus – Caracterització de membranes. Caracterització morfològica i físico-química de les membranes obtingudes mitjançant tècniques microscòpiques i informàtiques diverses, transport de soluts i mètodes mecànics, entre d’altres. SOFTEOR – Software. Creació de software i altres productes d’aplicació tecnològica per a l’automatització i control del processos de membranes. METEOR Social - Divulgació científica. Creació de software i altre materials (adaptats al nivell de coneixements del públic receptor) per a la divulgació científica de les membranes i els polímers.

Es porten a terme caracteritzacions de microcàpsules per empreses mitjançant la utilització de tecnologia de microscòpia electrònica (SEM, ESEM, confocal i TEM).

Projectes més rellevants

Projectes de microencapsulació amb Procter and Gamble. La col·laboració va començar a l'any 2005 amb el projecte Impulse del sisè programa Marc, premiat l’any 2012 com a millor projecte europeu amb aplicació industrial. La col·laboració amb P&G segueix activa amb nous projectes.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Tractament d’Aigües; Sector Químic (bens de consum, energia); Sector Naval; Sector mèdic; Sector Agroalimentari.

Equipament rellevant

Spray Dryer Büchi; UV Curing Instrument; ESEM ; DSC


Veure fitxa
METEOR - Tarragona

Àmbits

Tecnologies Químiques
  • Tecnologia i microtecnologia de membranes i microcàpsules
Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient
  • Piles de combustible i fotosíntesi artificial
Tecnologies dels Materials
  • Enginyeria de polímers