Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveNANOMOL

Centre de Nanotecnologia i Materials Moleculars

Centre de Nanotecnologia i Materials Moleculars - Nanomol

Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)
Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)

Presentació del centre

NANOMOL és un grup de recerca de l'ICMAB-CSIC i del CIBER-BBN que contribueix a l'avanç del coneixement en el camp de la nanociència molecular i materials orgànics funcionals. Les nostres principals línies de recerca són el magnetisme i l'electrònica molecular, l'electrònica orgànica de baix cost, els fluids supercrítics, la nanomedicina i els biomaterials.

La investigació multidisciplinària que NANOMOL porta a terme té com a objectiu l’auto-acoblament, nanoestructuració i processament de molècules funcionals (bio-i electro-actives) en forma de cristalls, partícules, vesícules, i monocapes estructurades sobre diversos substrats mostrant unes propietats no convencionals tant químiques com físiques com biològiques.

Oferta tecnològica

A NANOMOL es busca de forma proactiva transferir coneixement a: a) Companyies farmacèutiques que vulguin millorar l’eficàcia clínica i la selectivitat de les seves molècules actives a través de la nanomedicina; b) Empreses de dispositius mèdics o electrònics que desitgin introduir materials avançats amb alt rendiment per monitoritzar canvis de pressió, deformació o de temperatura.

També es dona suport a empreses del sector químic en general i del sector cosmètic que requereixin generar o caracteritzar formulacions en pols, dispersió o emulsió. NANOMOL és un centre expert en el camp de la preparació i caracterització de materials particulats (partícules de principis actius, nanocàpsules, vesícules, liposomes, conjugats actiu-polímer) i superfícies nanoestructurades.

Projectes més rellevants

Les noves tecnologies per a la preparació de materials micro i nanoparticulats en una sola etapa de procés desenvolupades per NANOMOL: 1) Es basen en l’ús de fluids comprimits/supercrítics, dissolvents verds postulats com a dissolvents alternatius en molts processos productius; 2) Permeten produir de forma eficient, reproduïble i escalable materials d’alt valor afegit en forma de pols, dispersió o emulsió, amb propietats avantatjoses en termes d’administració i aplicació.

Equipament rellevant

Equips de processament amb fluids supercrítics, equips de caracterització de materials particulats i superfícies.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústria alimentària

Disseny i caracterització de sistemes particulats i de formes d'encapsulació.

Sistemes industrials

Processos de fabricació usant dissolvents verds (CO2). Sensors basats en molècules electroactives amb gran sensibilitat a petites deformacions.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Plataforma tecnològica per dissenyar vehicles per a molècules actives millorant el seu alliberament i dosificació.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

Nanotecnologia
Nanotecnologia

Materials nanoparticulats com a formes d'administració eficient d'actius.

Materials avançats
Materials avançats

Dispositius mèdics en base a pel·lícules polimèriques amb aplicació com a sensors de monitorització.

Biotecnologia
Biotecnologia

Micro i nanoestructuració i caracterització de principis actius o molècules d'origen biològic.


Veure fitxa
NANOMOL - Bellaterra
 • Adreça
 • ICMAB-CSIC, Campus UAB

  08193 - CERDANYOLA

  V. Occidental

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 626 466 285

  sala[arrova]icmab.es

 • Persona de contacte
 • Santi Sala

 • Pàgina web
 • http://www.icmab.es/nanomol
 • Director/a
 • Jaume Veciana / Nora Ventosa
 • Superfície
 • 320 m²
 • Personal
 • Personal35

  Doctors15