Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitivePPF

Planta Pilot de Fermentació

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Planta Pilot de Fermentació: Unitat de desenvolupament de bioprocessos - PPF

Presentació del centre

La PPF treballa amb la VISIÓ d’esdevenir una referència en el desenvolupament, millora e innovació dels bioprocessos, oferint suport científic i tecnològic per al desenvolupament de processos enzimàtics i de cultiu de microorganismes a escala semi-industrial.

La missió de la PLANTA PILOT DE FERMENTACIÓ (PPF) és promoure la transferència de coneixement i experiència a les empreses del sectors farmacèutic, químic, veterinari i agro-alimentari, tot facilitant la implementació de tecnologies avançades a escala industrial que aportin competitivitat a aquestes empreses.

Oferta tecnològica

Les activitats del centre es concreten en projectes que poden ser de: 1) I+D+I: centrats en el disseny i optimització de bioprocessos a escala pilot; 2) Subcontractació de producció: obtenció de quantitats significatives de producte per síntesi enzimàtica, cultiu de cèl·lules o cultiu de microorganismes; 3) Assessoria i formació per a empreses del sector biotecnològic.

La PPF disposa de les instal·lacions necessàries i de personal expert per a cobrir els diversos aspectes del desenvolupament de bioprocessos: el disseny de medis de cultiu, la caracterització de cinètiques de creixement i de producció, l'estudi d'estratègies de cultiu, el canvi a escales de producció semi-industrials, el disseny de les etapes de recuperació d'un producte, etc.

Projectes més rellevants

La Planta Pilot de Fermentació ha desenvolupat projectes per a empreses dels sectors farmacèutic (proteïnes, antígens i toxines per a diagnòstic, adjuvants, DNA plasmídic), agro-alimentari ("starters", bactericides, additius), químic (molècules òpticament actives, enzims) i cosmètic (biopolímers, biomolècules). D'especial importància és la implementació d'una plataforma d'expressió de proteïnes recombinants d'alta productivitat amb cultius alimentats (fed-batch).

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Farmacèutic i diagnosi. Química fina. Cosmètica. Agroalimentari.

Equipament rellevant

Fermentadors 2, 5, 50 i 250 litres. Centrífugues pilot. Equip filtració tangencial. Disruptor cel·lular. HPLC, CI, FPLC.


Veure fitxa
PPF - Bellaterra
 • Adreça
 • Edifici Q. Campus De La UAB. Bellaterra

  08193 - CERDANYOLA DEL VALLÈS

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 935 813 829

  antoni.casablancas[arrova]uab.cat

 • Persona de contacte
 • Antoni Casablancas Mira

 • Pàgina web
 • http://ppf.uab.cat/
 • Director/a
 • Gloria González Anadón
 • Superfície
 • 150 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 4
 • Personal
 • Personal14

  Doctors12

Àmbits

Tecnologies de la Producció
 • Enginyeria de fermentacions: Optimització d'estratègies de cultiu i de recuperació del producte
Tecnologies de l'Alimentació
 • Disseny de processos de fermentació per a la producció de "starters", additius i biocides
Biotecnologia i Ciències de la Salut
 • Disseny de processos de fermentació a escala pilot per a la producció de proteïnes i biomolècules