Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveSAF

Servei d'Anàlisi de Fàrmacs

Servei d'Anàlisi de Fàrmacs

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Presentació del centre

Laboratori de prestació de serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona amb més de 10 anys d'experiència en el sector farmacèutic veterinari.

La missió del SAF és donar suport a la indústria farmacèutica i agroalimentària en la recerca i autorització de nous productes.

Oferta tecnològica

Projectes de recerca destinats al registre de nous productes, pel que fa a la seva qualitat, seguretat i eficàcia.

Desenvolupament i demostració de la eficàcia de noves vacunes en veterinària. Estudis de seguretat i eficàcia de medicaments veterinaris. Desenvolupament de tècniques analítiques destinades a la quantificació de fàrmacs en matrius biològiques. Anàlisi de contaminacions creuades en fàbriques de pinsos. Laboratori certificat en BPL.

Projectes més rellevants

Establiment de tècniques de PCR destinades a l'avaluació de la eficàcia de vacunes veterinàries. Noves tècniques analítiques per a la quantificació de fàrmacs aminoglicòsids en matrius biològiques. Determinació del coeficient octanol aigua de productes químics.

Equipament rellevant

Sistemes d'HPLC amb detecció ultraviolada i fluorimètrica i tècniques de PCR quantitatives.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la salut i ciències de la vida

Bioanàlisi. Medicaments veterinaris. Avaluació de la qualitat, eficàcia i seguretat de medicaments (emprant materials avançats, nano i bio tech).

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

Nanotecnologia
Nanotecnologia

Coneixement en nanotecnologia per a avaluar la qualitat, eficàcia i seguretat de medicaments amb aquesta tecnologia.

Biotecnologia
Biotecnologia

Farmacocinètica. Depleció de residus. PK/PD. Bioequivalència. Marge de seguretat. Models animals i diagnòstic en leishmaniosi canina.


Veure fitxa
SAF - Cerdanyola del Vallès