Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveCCiTUB

Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona

Serveis Cientificotècnics de la Universitat de Barcelona - SCT

Universitat de Barcelona (UB)

Presentació del centre

CCiTUB és un conjunt d’infraestructures científico-tècniques de la Universitat de Barcelona que tenen com a principal missió donar suport a la recerca i innovació en els camps de la Química, Ciència de Materials i Biociències.

La missió del CCiTUB és potenciar la cultura de la innovació mitjançant la transferència de coneixement i de tecnologia. Al CCiTUB es realitza assessorament tecnològic especialitzat en l'àmbit públic empresarial mitjançant la participació en acords estratègics i projectes de R+D+I. Desenvolupament metodològic i tecnològic especialitzat i multidisciplinari.

Oferta tecnològica

Projectes d'R+D propis; Projectes d'R+D amb empreses: recerca per contracte, Projectes d'R+D en col·laboració: consorcis amb empreses, centres tecnològics i universitats, entre altres; Projectes d'Innovació Tecnològica amb empreses (individuals i en consorci).

L’oferta tecnològica dels CCiTUB està estructurada en tres àrees principals: Tecnologies de Materials, Tecnologies en Biociències i Tecnologies Químiques.

Projectes més rellevants

Estudis de polimorfisme en diferents principis actius; Anàlisi d'heparines segons normativa FDA-USP i de la Farmacopea Europea; Desenvolupament de noves prestacions en “Raman Imaging”; Desenvolupament de noves prestacions tècniques espectroscòpiques i en microscòpia òptica i electrònica; Organització del congrés BCNano13 i de la Jornada Tècnica de Tecnologia de Buit; Programa de Seminaris Tecnològics orientats a l'empresa.

Equipament rellevant

Microscòpia òptica i electrònica, RMN, NanoSPM, Tècniques cromatogràfiques i espectroscòpiques, Espectrometria de Masses.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la química, energia i recursos

Medi ambient. Tècniques espectroscòpiques. Microscòpia electrònica i òptica.

Indústria alimentària

Cromatografia-Espectrometria de masses. Espectroscòpia. RMN. Citometria. Genòmica. Microscòpia.

Sistemes industrials

Tècniques nanomètriques de caracterització.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Microscòpia electrònica i òptica. RMN. Cromatografia. Radiologia. Genòmica. Proteòmica. Citometria.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

TIC
TIC

Tensions en dispositius microelectrònics i circuits integrats.

Nanotecnologia
Nanotecnologia

Topografia i rugositat superficial. Nanomaterials. Nanosafety. Propietats nanomecàniques.

Materials avançats
Materials avançats

Caracterització de capes i recobriments. Composició i microestructura. Anàlisi de superfícies.

Biotecnologia
Biotecnologia

Caracterització de biofilms, biopolímers i biomolècules. Bioma. Seqüenciació genètica. Citometria.


Veure fitxa
SCT - UB - Barcelona
 • Adreça
 • Lluís Solè I Sabarís, 1-3

  08028 - BARCELONA

  Barcelonès

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 934 021 696

  ccitubreat[arrova]ccit.ub.edu

 • Persona de contacte
 • Ferran Seco

 • Pàgina web
 • http://www.ccit.ub.edu
 • Director/a
 • Dr. José Ramón Seoane Trigo
 • Superfície
 • 12000 m²
 • Personal
 • Personal161

  Doctors57