Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveSDM

Servei de Desenvolupament del Medicament

Servei de Desenvolupament del Medicament - SDM

Universitat de Barcelona (UB)

Presentació del centre

La Universitat de Barcelona dintre de la Facultat de Farmàcia, va crear l'any 1996 el Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM), per tal d'actualitzar la seva oferta docent i d'investigació alhora de possibilitar i potenciar la necessària col·laboració entre la universitat i la indústria farmacèutica i afí.

La missió del SDM consisteix en oferir serveis de caràcter tècnic, científic, de recerca i de desenvolupament del medicament d'ús humà, del medicament d'ús veterinari i del producte sanitari al sector empresarial farmacèutic i relacionat (veterinari, cosmètic, fitoterapèutic, productes sanitaris, dietètics, primeres matèries farmacèutiques, etc).

Oferta tecnològica

Recerca i desenvolupament de medicaments d'ús humà i veterinari: preformulació, disseny i formulació, tecnologia d'elaboració, transposició a escala industrial, control de qualitat i estabilitat del medicament. Validació de metòdiques analítiques de medicaments. Recerca i desenvolupament de noves formes farmacèutiques.

Estudis comparatius de dissolució in vitro; Estudis d'optimització de formulacions i tècniques de fabricació; Estudis d'estabilitat segons ICH; Estudis de validacions de processos, instal·lacions, sistemes i tècniques; Desenvolupament de programes de formació específics d'especialització; Estudis d'aplicació de nous processos per a la indústria farmacèutica i relacionada.

Projectes més rellevants

Desenvolupament galènic d’una formulació sòlida d’administració oral d’acció prolongada o sostinguda amb principi actiu amb nova indicació terapèutica. Vehiculització DNA i RNA a cèl·lula diana mitjançant nanotecnologia.

Equipament rellevant

El SDM té modernes instal·lacions de fabricació, registres, control de qualitat, garantia de qualitat i control analític. Equipació per elaboració de medicaments sòlids, líquids, semisòlids, aerosols, liofilitzats i parenterals.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústria alimentària

Formulacions i optimització processos de fabricació.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Formulació de medicaments i altres productes farmacèutics.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

Nanotecnologia
Nanotecnologia

Transport i vehiculització de fàrmacs. Direccionament de DNA o RNA a la cèl·lula diana.

Biotecnologia
Biotecnologia

Recerca i desenvolupament formulacions de medicaments. Control de qualitat de medicaments.

Manufactura avançada
Manufactura avançada

Optimització de processos industrials de fabricació de medicaments d'ús humà i veterinari.


Veure fitxa
SDM - Barcelona
 • Adreça
 • Avda. Joan XXIII, s/n

  08028 - BARCELONA

  Barcelonès

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 934 024 546

  sdmdolors[arrova]gmail.com

 • Persona de contacte
 • M Dolors Almoyner

 • Pàgina web
 • http://www.ub.edu/sdm
 • Director/a
 • Dr. Josep Mª Suñé Negre
 • Superfície
 • 460 m²
 • Personal
 • Personal20

  Doctors6