Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveSDM

Servei de Desenvolupament del Medicament

Universitat de Barcelona (UB)

Servei de Desenvolupament del Medicament - SDM

Presentació del centre

La Universitat de Barcelona dintre de la Facultat de Farmàcia, va crear l'any 1996 el Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM), per tal d'actualitzar la seva oferta docent i d'investigació alhora de possibilitar i potenciar la necessària col·laboració entre la universitat i la industria farmacèutica i afí.

La missió del SDM consisteix en oferir serveis de caràcter tècnic, científic, de recerca i de desenvolupament del medicament d'ús humà, del medicament d'ús veterinari i del producte sanitari al sector empresarial farmacèutic i relacionat ( veterinari, cosmètic, fitoterapèutic, productes sanitaris, dietètics, matèries primeres farmacèutiques, etc.).

Oferta tecnològica

Recerca i desenvolupament de medicaments d'ús humà i veterinari: preformulació, disseny i formulació, tecnologia d'elaboració, transposició a escala industrial, control de qualitat i estabilitat del medicament. Validació de metòdiques analítiques de medicaments. Recerca i desenvolupament de noves formes farmacèutiques.

Estudis comparatius de dissolució "in vitro"; Estudis d'optimització de formulacions i tècniques de fabricació; Estudis d'estabilitat segons ICH; Estudis de validacions de processos, instal·lacions, sistemes i tècniques; Desenvolupament de programes de formació específics d'especialització; Estudis d'aplicació de nous processos per a la indústria farmacèutica i relacionada. Estudis de validacions de processos, instal·lacions, sistemes i tècniques; Desenvolupament de programes de formació específics d'especialització; Estudis d'aplicació de nous processos per a la indústria farmacèutica i relacionades.

Projectes més rellevants

Recerca i desenvolupament de la reformulació d’un granulat de suxibuzona en sobres: estalvi cost industrial del 66 %. Investigació i desenvolupament d'una escuma antiulcerosa: tractament eficaç d’úlceres profundes (buit terapèutic).

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Sector farmacèutic i relacionat (veterinari, cosmètic, fitoterapèutic, productes sanitaris, dietètic, primeres matèries farmacèutiques...).

Equipament rellevant

El SDM té modernes instal·lacions de fabricació, registres, control de qualitat, garantia de qualitat i control analític.


Veure fitxa
SDM - Barcelona
 • Adreça
 • Avda. Joan XXIII, s/n

  08012 - BARCELONA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 934 034 712

  encarnagarcia[arrova]ub.edu

 • Persona de contacte
 • Dra. Encarna García Montoya

 • Pàgina web
 • http://www.ub.edu/sdm
 • Director/a
 • Dr. Josep Mª Suñé Negre
 • Superfície
 • 450 m²
 • Personal
 • Personal23

  Doctors6

Àmbits

Tecnologies de la Producció
 • Control de qualitat de medicaments i optimització processos industrials
Tecnologies Químiques
 • Millora de formulacions ja existents
Biotecnologia i Ciències de la Salut
 • Recerca i desenvolupament de formulacions de medicaments d’ús humà i veterinari